Close

Lepšie Slovensko robíte vy.

Prihláste sa!

"Politická akadémia mi dala veľa nových informácií, skúseností, podnetov, kontaktov a vzťahov s kolegami do môjho ďalšieho (aj) politického života. Pestrý, zaujímavý a živý program. Nezúčastniť sa by bolo chybou. "

Prihláste sa aj vy!

Naučte sa, ako meniť krajinu tak, aby sme v nej chceli žiť.

Veci verejné sú veci naše.

Viac o akadémii

"Politickej akadémii vďačím za mnoho - poznatkov, vedomostí, kontaktov, zážitkov či skúsenosti. "

Tými najdôležitejšími však určite zostanú priateľstvá, ktoré sa tu počas týchto pár úžasných víkendov vytvorili a tiež túžba. Túžba, ktorá bola v každom z nás aj prostredníctvom našich projektov prebudená ešte viac a o to silnejšie. Túžba po pravde, poznaní, spravodlivostia možnosti prispieť k rozvoju, efektivite, kultúrnosti a dospievaniu našej krajiny, nášho Slovenska.

Prihláste sa aj vy!

Chcete vstúpiť do politiky alebo v nej postúpiť o úroveň vyššie?

Prihláste sa!

"Odporúčam, pre nováčika v politike dvojnásobne."

Prihláste sa aj vy!

Najlepší odborníci vám pomôžu získať vedomosti a zručnosti, ktoré na to budete potrebovať!

Prihláste sa!

"Mal som možnosť stretnúť množstvo inšpiratívnych osobností, ktoré ovplyvňujú dianie v slovenskom aj medzinárodnom meradle."

Ďalším veľkým prínosom akadémie sú spolužiaci. Za každým je nejaký príbeh, mnohí pôsobia v lokálnej politike alebo v iných zaujímavých profesiách. Teším sa nabudúce spolupráce. 

Prihláste sa aj vy!

Aby prvé voľby neboli poslednou premeškanou šancou.

Prihláste sa aj vy!

"Ku kandidatúre ma inšpirovala práve Politická akadémia."

Prihláste sa aj vy!

"Politická akadémia je oáza, je to prostredie a spoločnosť, v ktorej máte čas tvoriť, premýšľať, pripraviť sa, myslieť na dôsledky, hľadať konsenzus, načúvať, ale aj nevzdávať sa a nasledovať svoje sny."

Prihláste sa aj vy!

"Nebojte sa prejaviť svoj názor. Našu realitu tvoria naše myšlienky. Našu budúcnosť tie, ktoré zrealizujeme."

Vnímam, že ľudia okolo mňa neprejavujú názor a k iniciatíve sú často nedôverčiví. Ak sa podarí skoncentrovať názor, rozhodnutie, nasleduje efekt snehovej gule, pridajú sa aj iní, možno rovnako odhodlaní, ale viac opatrní. K tomu určite prispela aj moja účasť na Politickej akadémii, že som spoznal viacerých inšpiratívnych ľudí, ktorí tak činia.

Prihláste sa aj vy!
Scroll Up