Close

O akadémii

Politická akadémia je expertný nadstranícky vzdelávací program pre budúcich aj súčasných politikov, ktorý vám zároveň pomôže rozšíriť sieť kontaktov.

Cieľom akadémie je pomôcť v politike presadzovať kompetentnosť, kritické myslenie, a vybaviť absolventov nástrojmi a zručnosťami na správu vecí verejných bez ohľadu na ideológiu.

Počas trvania akadémie budú jej účastníci mať možnosť nadobudnuté poznatky a zručnosti použiť v práci na projektoch týkajúcich sa hospodárskej politiky alebo vo vlastnej politickej kampani. Vzdelávací program končí certifikáciou úspešných absolventov.

Účastníkom vysvetlíme fungovanie politických strán, otázky financovania, či prípravu predvolebnej kampane. Absolvovaním Politickej akadémie získajú vedomosti aj kontakty, ktoré im pomôžu zorientovať sa a nájsť ten správny spôsob, ako sa presadiť na politickej scéne.


  • Tu nájdete oficiálnu tlačovú správu z augusta 2017.

Budúcim účastníkom akadémie sa prihovoril aj prezident Slovenskej republiky, Andrej Kiska:

Scroll Up