Close

Ročník 2018/2019

  • Tematické semináre Politickej akadémie sa uskutočnia v dvoch semestroch, so začiatkom v októbri 2018:
  • 25.10. - 28.10. 2018
  • 22.11. - 25.11. 2018
  • 13.12. - 16.12. 2018
  • 24.01. - 27.01.2019
  • 21.02. - 24.02.2019
  • 28.03. - 31.03.2019
  • Semináre sa navzájom dopĺňajú a nadväzujú na seba, preto je možná iba účasť na ročníku ako celku, výber jednotlivých seminárov nie je možný
  • Každý semester bude pozostávať z troch blokov, s pravidelným stretnutím vždy raz do mesiaca počas 3-4 dní. Každý tematický blok bude rozdelený na jednotlivé prednášky, diskusie a workshopy.
  • Súčasťou Politickej akadémie je samostatná práca na projekte priebežne konzultovaná a na konci vyhodnocovaná lektormi.
účastníkov
dní tréningov
+
expertov
Scroll Up