Close

Ročník 2018/2019

seminárov
+
expertov
účastníkov
+
hodín tréningov

Ročník pozostáva z 2 semestrov, a každý semester sa skladá z 3 blokov, s pravidelným stretnutím vždy raz do mesiaca počas 3-4 dní. Každý tematický blok bude rozdelený na jednotlivé prednášky, diskusie a workshopy. Semináre sa navzájom dopĺňajú a nadväzujú na seba, preto je možná iba účasť na ročníku ako celku, výber jednotlivých seminárov nie je možný.  Súčasťou Politickej akadémie je samostatná práca na projekte priebežne konzultovaná a na konci vyhodnocovaná lektormi. 

Témy, ktorým sa budeme venovať, sú napríklad: fungovanie politickej strany: jej zakladanie, hierarchia, členská základňa, manažment, pravidlá fungovania, financovanie, atď.; volebné kampane, marketing, a mediálna komunikácia; verejné financie – so špecifikáciou pre oblasti školstva, zdravotníctva, sociálneho systému, životného prostredia, dopravy, atď.; ekonomika, hospodárstvo, podnikateľské prostredie; medzinárodné vzťahy a dohody; komunálna politika; legislatívny proces, či súdnictvo.

Všetky semináre sa budú konať v hoteli Elizabeth v Trenčíne.

Prednášky

Môžete sa tešiť na odborné prednášky s najlepšími lektormi vo svojom odbore.

Diskusie

Na debatu sa však vždy nájde čas, či už v rámci programu, alebo po ňom.

Workshopy

Praktické zadania vám umožnia vyskúšať si preberané témy na vlastnej koži a lepšie sa tak naučiť, ako správne pristupovať k riešeniu konkrétnych situácií.

Projekty

Počas celého roka má každý z účastníkov vlastný projekt v téme, ktorá je mu blízka. Podporujeme spolupráce a radi vám poskytneme konzultácie.

Termíny konania jednotlivých seminárov su už stanovené:

I. semester

25. - 28. október 2018

22. - 25. november 2018

13. - 16. december 2018

II. semester

24. - 27. január 2019

21. - 24. február 2019

28. - 31. marec 2019

Momentálne pripravujeme detailný program seminárov a finalizujeme zoznam rečníkov. Zatiaľ si môžete pozrieť, ako prebiehal uplynulý ročník:

Scroll Up