Close

Prihlasovanie do ročníka 2018/2019 je uzavreté

Ďakujeme za záujem. Ak ste to nestihli, sledujte tento web a naše sociálne siete, aby ste sa včas dozvedeli o pokračovaní. 

Lepšie Slovensko robíte vy.

Naučte sa, ako meniť krajinu tak, aby sme v nej chceli žiť.

Veci verejné sú veci naše.

Viac o akadémii




Chcete vstúpiť do politiky alebo v nej postúpiť o úroveň vyššie?

Viac o akadémii

Najlepší odborníci vám pomôžu získať vedomosti a zručnosti, ktoré na to budete potrebovať!

Viac o akadémii




Aby prvé voľby neboli poslednou premeškanou šancou.

Viac o akadémii
Scroll Up