Vitajte na Politická Akadémia

Obsah titulnej stránky zatiaľ nebol vytvorený.

5 seminárov, 
30+ lektorov a expertov,
80+ hodín tréningov

 

O politickej akadémii

Prihláste sa do newslettra a dostaňte novinky ako prví.

Pomôžeme Vám zorientovať sa v politike.

Nezáleží na tom, kde začínate. Politická akadémia vám pomôže zorientovať sa v prostredí slovenskej politiky. Program stretnutí je pripravený pre ostrieľaných ľudí z komunálu, rovnako ako nováčikov, ktorí vstup do politiky ešte len zvažujú. A nielen pre nich.

Viac o nás

 74% kandidujúcich absolventov získalo mandát v komunálnych voľbách

Čo získate?

Politická akadémia je expertný a nadstranícky vzdelávací program.
Našim cieľom je vrátiť do politiky na všetkých úrovniach kompetencie, kritické myslenie a zručnosti bez ohľadu na ideológiu.
Stretnite viac než 30 expertov a skúsených politikov a učte sa od tých najlepších!

Politická akadémia 2019/2020

V rámci registrácie získate
Obsah programu    

7 trojdňových vzdelávacích blokov počas 7 mesiacov:

prednášky, diskusie, workshopy, networking, konzultácie vlastných projektov

Ubytovanie + strava počas dní trvania programu

**** Hotel Elizabeth v Trenčíne, 
Ul. gen. M. R. Štefánika 2
911 01 Trenčín
Slovenská republika

Účastnícky poplatok

970€
Poplatok je možné rozdeliť do viacerých splátok. Napíšte nám.

Termíny stretnutí v ročníku 2019/2020

2019

 25. – 27.10.: Praktické zručnosti v politike I. 
 22. – 24.11.: Verejné financie a štátna správa I. 
 13. – 15.12.: Politické kampane a mediálna komunikácia 

 

2020

 24. – 26.1.: Medzinárodné vzťahy
 21. – 23.2.: Verejné financie a štátna správa II.
 27. – 29.3.: Praktické zručnosti v politike II. a komunálna politika
 24. – 26.4.: Právo, súdnictvo a legislatívny proces

 

   

Podmienky pre uchádzačov

7 vzdelávacích blokov prebieha počas 7 mesiacov na 3 dňových stretnutiach v Trenčíne v hoteli Elizabeth v Trenčíne.

O programe

Politická akadémia je expertný nadstranícky vzdelávací program pre politikov, a to budúcich aj súčasných.

Cieľom akadémie je v politike presadzovať kompetentnosť, kritické myslenie, a vybaviť absolventov zručnosťami na správu vecí verejných bez ohľadu na ideológiu, a v neposlednom rade rozšíriť sieť kontaktov.

Inštitút politicko-ekonomického vzdelávania
Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava
tel.:  + 421 2 5441 0945
e-mail: pa@ipev.sk

IČO: 50490575
DIČ: 2120401822

Právna forma: občianske združenie; organizácia vedená v registri občianskych združení Ministerstva vnútra SR, registrácia vykonaná dňa 31.8.2016, číslo spisu: VVS/1-900/90-49363-1