Close

28. októbra 2018

Druhý ročník PA je tu, takto sme začali v októbri!


Prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD. (bývalá premiérka SR, svojho času ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny, profesorka sociológie)

Pani profesorka Radičová sa pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR venovala celkovej genéze Slovenska až po súčasnosť. Tiež dlhodobo upozorňuje na dôležitosť deľby moci v štáte, pričom nehovorí iba o základnom delení (zákonodarná, výkonná, súdna), ale pridáva aj nové súčasti, ktorými myslí médiá, občiansku spoločnosť a súkromný ekonomický sektor. Samozrejme sme sa tiež dostali k diskusii, kde pani profesorka hovorila o svojich skúsenostiach z rôznych funkcií, o rokovaniach a vyjednávaniach, a zdôraznila úlohu kompromisov, tolerancie, dôvery, a solidarity v politike (aj mimo nej).


Ing. Mirek Topolánek (bývalý premiér a kandidát na prezidenta ČR)

Pán Topolánek otvoril svoj príspevok svojím pohľadom na to, čo by mal „správny politik“ ovládať – a prešiel si s nami definície a rozlíšenie ideológie, politológie, sociológie, ekonómie, a tiež spôsoby fungovania volieb ako takých. S účastníkmi vypracoval test, kde na ideologickom spektre by sa nachádzali oni sami, resp. ich fiktívne politické strany. Mnohí zostali prekvapení. V každom prípade sme si aj vďaka tomuto cvičeniu lepšie uvedomili, aké rôznorodé témy a hodnotové spory sa v politike môžu vyskytnúť. Pán Topolánek tiež spomenul svoje skúsenosti z rôznych predvolebných kampaní a svojej kariéry celkovo.


Mgr. Ondrej Gažovič, PhD. 

Pán Gažovič je teraz už bývalý diplomat, a v súčasnosti hlavne nezávislý lektor argumentácie a kritického myslenia. Vo viacerých diskusiách s účastníkmi ukázal, aké nástrahy ich môžu čakať v bežnom fungovaní, ale aj ako prekuknúť rôzne dezinformácie a hoaxy.


Mgr. Zuzana Wienk (zakladateľka Aliancie fair-play)

Pani Wienk sa venovala hlavne téme transparentného financovania v politike, kde je hlavnou dilemou strán výber a manažment súkromných, resp. verejných zdrojov, ale aj možným riešeniam tejto i ďalších nejasností. Veľkú časť stretnutia s pani Wienk tvorila živá debata, keďže transparentnosť, boj proti korupcii a spôsob fungovania politických strán – to všetko sú v týchto dňoch veľmi citlivé a dôležité témy.


Mgr. Marek Maďarič (bývalý viacnásobný minister kultúry SR, volebný stratég Smer-SD)

Pán Maďarič prišiel medzi nás napriek vypätej situácii, keďže jeho vystúpenie bolo len pár dní potom, ako ohlásil, že končí v Smere. Hovoril hlavne o spôsobe fungovania politickej strany od jej začiatkov – aký dôležitý je líder, ako sa postaviť k tvorbe programu, že bez regionálnych štruktúr a mládežníckych organizácií sa len ťažko dá presadiť na scéne. Okrem iného zdôraznil nutnosť priebežnej personálnej aj programovej obmeny, ktoré v dlhodobom hľadisku pomôžu preklenúť krízu, pretože tá nevyhnutne príde.

Scroll Up