2 % pre Politickú akadémiu

2 % pre Politickú akadémiu

Autor: Monika Budzák
,2. 3. 2020 13:47

Vzdelávanie politikov sa dlhé roky zanedbávalo. Mnohým z nich možno nechýba expertíza vo svojich oboroch, avšak častokrát nerozumejú prepojeniu jednotlivých oblastí a tak ignorujú sekundárne dopady svojich rozhodnutí. Politická akadémia pomáha ľudom s ambíciami meniť veci verejné získať prehľad, prepája ich s odborníkmi z rôznych oblastí a v neposlednom rade ich vyzbrojí zručnosťami, ktoré sú potrebné pre úspešné pôsobenie v politike.

Za tri roky fungovania nášho programu máme za sebou prvé merateľné výsledky. Naši absolventi dokázali úspešne získať alebo obhájiť mandát v roku 2018 v komunálnych voľbách. 20 z 27 kandidujúcich absolventov či študentov bolo zvolených. Vo voľbách do Národnej rady SR kandidovalo presne 20 účastníkov či absolventov nášho programu na kandidátkach šiestich strán. Veríme, že skúsenosti a zručnosti získane na Politickej akadémii zúročia v prospech lepšieho fungovania Slovenska.

 

 

Politickú akadémiu by sme nemohli realizovať bez podpory našich priaznivcov. Ak chcete priložiť ruku k dielu a pomôcť pri vzdelávaní budúcich politických elít, darujte nám svoje 2 % zo zaplatenej dane.

Ako na to?

  • Ak ste zamestnanec:

1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane a uveďte údaje IPEV. Predvyplnený formulár nájdete tu.

3. Najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá. Suma sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol. Daňovník- zamestnanec môže určiť len jedného prijímateľa.

 

  • Ak ste živnostník:

Občan, živnostník, či SZČO, ktorý podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019, môže priamo v daňovom priznaní poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 % určenej organizácii. Vo vašom daňovom priznaní typ B vyplňte XII. oddiel.

 

  • Ak konáte v mene firmy:

V daňovom priznaní pre právnické osoby nájdite VI. časť - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby. Vyplňte údaje IPEV (strana 12).

Nakoniec Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane doručte osobne alebo poštou daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

 

Údaje IPEV, ktoré potrebujete:

IČO: 50490575

Právna forma: občianske združenie

Obchodné meno: IPEV – Inštitút politicko-ekonomického vzdelávania

Adresa: Na Vŕšku 12, Bratislava, 81101, Slovenská republika

Ďakujeme! 

Zdielajte článok so svojimi priateľmi:

Share Tweet LinkedIn

Pokračujte v čítaní