Absolvent PA rozbehol technické škôlky v Žiline

Absolvent PA rozbehol technické škôlky v Žiline

Autor: Monika Budzák
,29. 5. 2020 13:26

Na Politickej akadémii motivujeme účastníkov k tomu, aby novo nadobudnuté vedomosti využili v praxi. Každý má tak možnosť konzultovať svoj nápad s organizátormi a lektormi akadémie. Či už je to vlastná politická kampaň, komunitné podujatie alebo zmena politiky - iniciatíve sa medze nekladú a naši študenti a absolventi tak postupne pretvárajú svoje okolie k lepšiemu. Prinášame vám rozhovor s absolventom Braňom Delinčákom, ktorý svoj projekt technických škôlok priviedol do úspešného konca.


V Žiline sa aj vďaka tvojmu úsiliu podarilo rozbehnúť 9 technických škôlok. Čo sú presne technické škôlky a aké benefity prinášajú deťom a ich rodičom?

Ako už z názvu vyplýva, technické škôlky vnášajú technický prvok do materských škôl. Deti majú v triede vyčlenený priestor - niekoľko metrov štvorcových, kde majú náradie rôzneho typu, s ktorým počas dňa pracujú na zadaných úlohách. Tento projekt vznikol v Čechách ako reakcia na znižujúci sa počet študentov technických smerov. Povedali si, že by bolo fajn začať približovať technické zmýšľanie a zručnosti už malým deťom. Deti tak majú možnosť vlastnoručne si vyskúšať rôzne náradie, samé rozmýšľajú, ako úlohu vyriešiť a učia sa aj tak, že robia chyby. Podporuje to jemnú motoriku a nabáda deti, aby hľadali riešenia a prepájali si rôzne poznatky. Je to prínosné na mnohých úrovniach.

Ako vyzerá taký klasický deň v technickej škôlke?

Učiteľky majú školenia, ako postupovať pri výučbe, ale každá si môže zvoliť aj vlastnú cestu. Deti dostávajú počas dňa rôzne úlohy a majú ich splniť. Technický kútik sa, samozrejme, nezapája do výukového procesu celý deň. Závisí to od témy, ktorej sa deti venujú. Ciele bývajú rôzne - podporiť kooperáciu medzi deťmi, výmenu skúseností, zistiť, že niečo nefunguje, alebo naopak, naučiť sa konkrétny nový postup. Skutočne musím zdôrazniť, že je to o učiteľke, ako sa rozhodne naložiť s kútikom a na čo konkrétne sa rozhodne daný deň v škôlke využiť.

Ako sa ti podarilo presvedčiť kolegov v zastupiteľstve o tomto nápade? Ako ste ho financovali?

Tento projekt nešiel cez zastupiteľstvo. S myšlienkou projektu som sa stretol na Politickej akadémii, kde nám o tom rozprávala pani Iveta Radičová. Keďže mám doma malé deti, projekt ma veľmi nadchol. V Žiline som ho odprezentoval primátorovi a ten bol nadšený tiež. Tak som vedel, že máme na 80 % vyhraté. Projekt pridelil viceprimátorke a s ňou sme absolvovali návštevu Adamovských Kochanoviec, kde sme čerpali inšpiráciu a aj určitý mentoring od pani Horňákovej, riaditeľky miestnej škôlky. Nasledovali prezentácie zakladateľov projektu v Žiline a potom presviedčanie riaditeliek škôlok, aby sa zapojili do projektu. Financie na projekt sme nakoniec získali z Nadácie KIA, za čo sme im ako mesto veľmi vďační. Myslím, že aj oni si uvedomujú prínos tohto projektu a preto ho v takej miere aj podporili.

Čo ťa motivovalo pustiť sa do tohto projektu?

Určite fakt, že mám tri malé deti. Dve už síce chodia do základnej školy, ale jedno stále navštevuje škôlku. Sám registrujem, že u mladých ľudí je čoraz menší záujem o technické smery. Matematika postupne upadá a nie som stotožnený s tým, že všetci budeme právnici, ekonómovia a manažéri... Rovnako nemalá motivácia je aj rozvoj jemnej motoriky u chlapcov - sám si uvedomujem, ako na tom muži v globále sme a toto je tiež jedna zo zručností, ktoré deti získavajú.

Čo si myslíš o predškolskom vzdelávaní na Slovensku? Je stále veľmi konzervatívne a ťažko sa mení, alebo vidíš možnosti v samospráve ako ho nakopnúť a prispieť k lepšiemu vzdelávaniu novej generácie?

Toto je veľmi komplexná téma. Jednoduché riešenia vždy narazia na milión odporov. Niektoré sú opodstatnené, iné len rutina. Samospráva má obrovskú možnosť ovplyvniť vzdelávanie tak v predškolskom veku, ako aj počas prvého a druhého stupňa základnej školy. Vnímam obidva smery - aj konzervativizmus a aj snahu robiť veci inak. Po novom. Veľmi fandím ľudom, ktorí chcú posunúť naše vzdelávanie vyššie a majú v sebe obrovský oheň, ktorým sa snažia zapáliť aj ostatných. Reforma školského, resp. vzdelávacieho systému, by podľa mňa mala byť prioritou akejkoľvek vlády.

Prečo si sa rozhodol angažovať v komunálnej politike?

Presťahoval som sa z centra mesta do prímestskej časti a s hrôzou som zistil, že nemáme chodníky, detské ihriská, parky. Cesty sú zničené. Keďže sa pohybujem v reklamnej oblasti, mal som skúsenosti s kampaňami po Slovensku a rozhodol som sa ich využiť. Komunálna politika dáva obrovskú možnosť, ba až moc, meniť verejný priestor. Toto je úžasné. Je to veľa práce. Veľa, veľa, veľa. Na úkor rodiny a pracovného a voľného času. Ale keď sa podarí spraviť niečo viditeľné, tak to stojí za to.

Ako ti pomohla Politická akadémia zrealizovať nápad s technickými škôlkami? V čom ti ešte náš program pomohol?

Na Politickej akadémii prišiel prvý podnet. Takže nebyť PA, určite by v Žiline neboli ani technické škôlky. Najväčšia vďaka teda patrí práve PA.smiley Technické škôlky som tam mal ako dobrovoľnícky projekt. Nevedel som ho síce uzavrieť v termíne ukončenia ročníka, ale viac ma zaujímala koncovka v realite. A tá dopadla na výbornú smiley

Rok na PA mi dal prierez všetkými oblasťami politického života. Boli témy a okruhy, ktorým som dovtedy veľmi nerozumel, ale vďaka výborne vyskladanému programu som získal nutné minimum zo všetkého. Úroveň vzdelania bola TOP. Tu musím dať palec hore za úžasných speakrov a témy. Ak mám byť konkrétnejší, určite som si odniesol jednu dôležitú vec. Je úplne jedno, na akú stranu politického spektra sa daný absolvent postaví. Po absolvovaní PA to však bude človek s morálnym minimom tak vysoko nastaveným, že toto sú ľudia, ktorých všetci chceme vidieť v politike. Či už je to pravica alebo ľavica. Ak ľudia budú robiť politiku cez hodnoty vštepované v PA, bude to skvelé pre túto krajinu.

 

Branislav Delinčák - absolvent FMFI UK v Bratislave, odbor matematika a manažment. Po škole nastúpil do rodinnej firmy ARDSYSTÉM, ktorú postupne prevzal pod seba a ďalej sa venuje jej rozvoju. Od roku 2014 pôsobí v Žiline ako nezávislý mestský poslanec. Rád ovplyvňuje priestor okolo seba a mení ho k lepšiemu. Aktívne podporuje viaceré športové kluby v Žiline, tiež seniorov, a stál pri zavedení Technických škôlok v meste Žilina. Tejto téme sa venoval aj v rámci svojho projektu na Politickej akadémii, ktorú úspešne absolvoval v jej druhom ročníku 2018/2019. Rád sa posúva dopredu a pracuje na sebe.

Zdielajte článok so svojimi priateľmi:

Share Tweet LinkedIn

Pokračujte v čítaní