Aké problémy trápia rezorty: rozpočet, školstvo, zdravotníctvo a sociálne veci

Aké problémy trápia rezorty: rozpočet, školstvo, zdravotníctvo a sociálne veci

Autor: Veronika Fajbíková
,25. 10. 2018 0:00

Novembrové stretnutie Politickej akadémie, 2. v poradí z ročníka 2018/2019 bolo stretnutie s expertmi rezortov, ktoré vyžadujú odborný pohľad. Hosťami bola slovenská špička: Peter Dráľ, Juraj Hipš, Marián Faktor, Martin Vlachynský, Ľudovít Ódor, Radovan Ďurana a Lukáš Kvokačka.


 

Deň prvý: Peter Dráľ, Juraj Hipš

Pán Dráľ sa sústredil na prezentovanie zistení o „systéme“ (legislatívna úprava, koncepčné dokumenty) a taktiež na poznatky z terénu (výskumné z To dá rozum a praktické z iných intervenčných programov v školách a pre učiteľov). Spomenul tiež tému kompetencií (ich nastavenia aj reálneho výkonu) na otázku zriaďovateľstva škôl samosprávami, mieru regulácie z „centra“ a potom aj nastavenie financovania v regionálnom školstve, vrátane dopadov na sieť škôl, ich riadenie i na odmeňovanie učiteľov.

Pán Hipš účastníkov hneď rozdelil na skupinky, ktorých úlohou bolo identifikovať základné problémy slovenského školstva z ich pohľadu, na čo potom nadviazal vo svojej prednáške, a tiež spomenul podľa neho úspešné príklady zo zahraničia. Diskusia nám nakoniec zabrala podstatnú časť vyhradeného času, veď deti sú budúcnosť, a treba im venovať patričnú pozornosť.

Vo svojom príspevku sa zameral na výdavky štátneho rozpočtu vynaložené na vzdelávanie – ich dlhodobý vývoj, priemer, porovnanie s OECD, atď. Podľa neho Slovensko nedáva do školstva málo financií v porovnaní s inými krajinami, skôr ide o celkovú reformu, ktorá je nesmierne zložitá a jednoducho len pridať viac peňazí do rezortu nebude stačiť na zlepšenie kvality vzdelávania.


Otvorili sme prihlasovanie do 3. ročníka Politickej akadémie:
"Registrácia (link) je otvorená do 30. júna, no kapacita je obmedzená na 50 uchádzačov v ročníku. Prihláste sa čo najskôr.


Deň druhý: Marián faktor, Martin Vlachynský

„Čo by ste mali vedieť o slovenskom zdravotníctve“ – tak nazval svoju prednášku p. Faktor, v ktorej sa nám v priebehu niekoľkých hodín podujal vysvetliť, ako to na Slovensku v súčasnosti (ne)funguje, čo s čím súvisí, čo by sa dalo zlepšiť alebo zmeniť, a čím sa môžeme pýšiť v porovnaní s inými. Zdravotníctvo by potrebovalo vlastný ozdravný plán, ktorý by zahrnul udržateľné financovanie, ujasnil kompetencie jednotlivých aktérov, a sprehľadnil kto má na čo nárok. 

Analytik INESSu Martin Vlachynský sa vo svojich dvoch prednáškach venoval financovaniu zdravotníctva ako takého, a tiež  dilemám medzi kvalitou, dostupnosťou, a cenou zdravotnej starostlivosti.

 

Deň tretí: Ľudovít Ódor, Radovan Ďurana, Lukáš Kvokačka

Pán Ódor sa zameral na tému zodpovednosti vo verejných financiách – rozobrali sme aj Radu pre rozpočtovú zodpovednosť, aktuálny vývoj vo verejných financiách na Slovensku, ako aj prognózy a plány do budúcna. Mali by sme podľa neho zabezpečiť lepšiu kontrolu a poriadok v rezervách, bolo by tiež vhodné vyčísliť vplyvy legislatívnych návrhov, a zlepšiť manažment aktív a pasív štátu.

Radovan Ďurana sa vo svojich prednáškach sústredil na celkový pohľad na fungovanie štátneho rozpočtu ako takého, kde využil aj dlhoročný vlajkový projekt Cena štátu spolu s Vesmírom verejných výdavkov. Pozreli sme sa tiež na fungovanie Sociálnej poisťovne.

Pán Kvokačka sa venoval veľmi špecifickej téme sociálnych služieb na Slovensku, ktorá – hoci nepopulárna – je nesmierne dôležitá pre tie najzraniteľnejšie skupiny ľudí. Vysvetlil aké sú definície sociálnych služieb, ako vyzerá aktuálny legislatívny rámec, a aké sú kompetencie samosprávy (či už obce, alebo VÚC).

Zdielajte článok so svojimi priateľmi:

Share Tweet LinkedIn

Pokračujte v čítaní