Tretí ročník Politickej akadémie

Tretí ročník Politickej akadémie

Autor: Adriána Valášková
,7. 11. 2019 19:44

V dňoch 25. 10. až 27. 10. 2019 sme otvorili nový, v poradí už tretí ročník Politickej akadémie. Účastníci sa mohli tešiť na mnoho zaujímavých hostí. Medzi nimi nechýbali ani veľké mená ako Iveta Radičová. Prvá slovenská premiérka sa podelila o praktické skúsenosti z vrcholovej politiky. Medzi hosťami boli aj odborníci z praxe a to Ján Šebo, Martin Slosiarik, Zuzana Wienk, Ondrej Gažovič a Peter Spáč.


O čom bol prvý seminár?

Nakoľko sa účastníci stretávajú na seminároch Politickej akadémie pravidelne raz mesačne počas celkovo 7 mesiacov, bol veľmi dôležitou súčasťou prvého stretnutia  networking. Niekoľko cvičení pod vedením skúsenej lektorky Marie Stracenskej, ktorá je zároveň konzultantkou účastníckych projektov, umožnilo študentom lepšie sa spoznať. Prostredníctvom fotiek z filmov mali opísať svoju pracovnú a súkromnú sféru, vytvorili ľudskú mapu Slovenska a sveta a komunikovali medzi sebou na rôzne zaujímavé témy v krátkych časových intervaloch.

Po networkingu už nasledoval prvý blok prednášok. Expremiérka Iveta Radičová vo svojej prednáške „30 rokov demokracie na Slovensku“ upozornila na to, ako veľmi je dôležité udržať si slobodu, čo priblížila prostredníctvom citácií z „Dvadsať rád, ako si udržať slobodu“ od autora Timothyho Snydera. Z týchto rád zdôraznila najmä to, aby sme sa vopred nevzdávali, bránili si inštitúcie a volali po profesionálnej etike.

„Aktívne sa venujte politike. Spustite akciu a nie stanovisko na facebooku.“ - vyzýva bývala premiérka.

Zároveň poukázala na to, aké dôležité zmeny so sebou priniesla demokracia aj pri rozdelení obyvateľstva do niekoľkých spoločenských tried. Taktiež zdôraznila, že je nutné aby sme zavádzali reformy: „Ak nespustíme reformy, tak zostaneme stáť na stanici.“

Na záver prednášky pani premiérka rozobrala, ako sa menilo politické smerovanie Slovenska počas posledných 30 rokov. Počas týchto rokov sme mali zakaždým dynamickú politickú scénu.. „Prijmite zodpovednosť za stav sveta, nesmieme dovoliť vznik štátu len jednej strany!“

Po prednáške nasledovala diskusia, v ktorej pani premiérka vyjadrila svoj názor na decentralizáciu.  Navrhla zrušiť VÚC a následne posilniť samosprávy, ktoré by mali podobu regionálnych samosprávnych celkov. Na otázku, keby bola opäť premiérkou, čo najdôležitejšie by chcela riešiť, odpovedala, že spravodlivosť a sociálnu spravodlivosť. Podporila by najmä inštitúcie (justíciu, políciu...) a snažila by sa o návrat dôvery v právny štát. Pri sociálnej spravodlivosti by sa zamerala na reformu vzdelávania a na sociálnu politiku.

Prvý deň októbrového seminára uzavrela Marie Stracenská, koordinátorka projektov, ktoré majú jednotliví účastníci počas svojho štúdia na akadémii realizovať. Marie predstavila základné požiadavky, ktoré by mali úspešné projekty spĺňať. Projekty predstavujú príležitosť na zmenu, aby po akadémii po účastníkoch ostala konkrétna stopa, teda niečo hmatateľné pre rozvoj svojej politickej kariéry alebo vecí verejných.

Aký má vplyv predĺženie volebného moratória na preferencie voličov? Kde sa stretávame s lobingom a aké má formy?

Martin Slosiarik, riaditeľ agentúry FOCUS účastníkom prednášal o prieskumoch, no nielen o tých predvolebných. Priblížil rôzne typy prieskumov a vysvetlil, ktoré sú pre akú cieľovú skupinu vhodné: „Telefonické dopytovanie zasiahne otvorenejších ľudí. Ale osobný rozhovor dokáže viac osloviť.“

Na vyhodnotení volebných prieskumov dokázal, že pri predlžení volebného moratória  a volebných prieskumov, vo väčšine prípadov dochádza k tomu, že ľudia vysoko zmenia svoje preferencie.

To, že sa s lobingom stretávame každý deň dokázal vo svojej prednáške Ján Šebo, ktorý na túto problematiku vyučuje celý predmet na UMB v Banskej Bystrici.

Podľa neho existujú priame a nepriame formy lobingu. Priame formy – sú napr. osobné návštevy, stretnutia s jasným prezentovaním záujmu, pozvánky na prednášky a podobne. Nepriame formy lobingu môžu prebiehať vo forme  vytvárania aliancií, získania podpory od verejne známej autority a pod. „Najsilnejší súper je ten, čo nemá čo stratiť. Ako sa hovorí, nikdy nenahnevajte matku s kočíkom.“ – povedal Šebo počas svojej prednášky na akadémii.

Na následnom workshope mali účastníci za úlohu lobovať za svoje záujmy. Lektori ich  rozdelili do skupín, pričom každá mala obhajovať svoj názor pred skupinkou poslancov, ktorá mala v závere rozhodnúť či odpredať alebo zachrániť park. Hlasovanie skončilo v prospech odpredaja zelene.

Workshop pod vedením Jána Šeba

Workshop pod vedením Jána Šeba

Ostať čistý v politike -  je to vôbec možné? Je možné financovať politickú stranu tak, aby bolo vidieť všetky príspevky transparentne?

Na tieto otázky účastníkom odpovedala Zuzana Wienk, občianska aktivistka a spoluzakladateľka Aliancie Fair-play, ktorá dnes pracuje v organizačnom tíme ocenenia Biela vrana či občianskom združení Bystriny. Vysvetlila, že možnosti financovania politických strán sú vo svete rôzne, v niektorých sa preferujú verejné zdroje, v ostatných súkromné, pretože sú stabilnejšie.

Nasledoval workshop, v ktorom boli účastníci rozdelení do 4 skupín. Každá skupina mala na základe zadanej prípadovej štúdie rozhodnúť o etickej dileme v súvislosti s prijatím finančného príspevku. Po prezentovaní svojho názoru prebiehala diskusia, či ich rozhodnutie bolo eticky a morálne obhájiteľné alebo nie. „Etika v politike je aj o tom, aby ste sa vedeli ráno postaviť pred zrkadlo a nemuseli sa na seba pozerať so zatvorenými očami.“- zhodnotila Zuzana Wienk.

Aký má význam kritické myslenie v politike? Je umiestnenie kandidáta na volebnej listine dôležité?

Problematiku kritického myslenia rozviedol Ondrej Gažovič, ktorý túto tému vyučuje a prednáša v rámci Akadémie kritického myslenia. Svoju prednášku poňal prakticky a účastníkom zadal niekoľko cvičení, na ktorých mali pochopiť, ako veľmi dôležité je kriticky myslieť v politike, ale aj v bežnom živote.

Pri prvom cvičení si mali účastníci medzi sebou vymieňať výroky a následne ich zopakovať. Tie, ktoré boli dlhé alebo obsahovali pasívne slová, boli vypustené alebo bol pozmenený ich význam. Prvé ponaučenie cvičenia znelo: „Ak chcete pôsobiť v politike, je potrebné aby vám ľudia rozumeli, čiže hovoriť jasne a stručne.“ Druhé ponaučenie: „Kamkoľvek idete prezentovať, vždy si sformulujte vopred výťahový test - vo výťahu máte pár sekúnd na vysvetlenie svojho posolstva.“

Pri ďalšom cvičení, kde si mali účastníci pripraviť argumenty, prečo by bolo dobré aby SR vystúpila z EÚ, vysvetlil pravidlo tlačovej konferencie. Toto pravidlo určuje rozdelenie otázok do troch kategórií. Pri dobrých otázkach rozprávajte pozitívne. Pri neutrálnej otázke odpovedajte stručne. Pri zlých otázkach odpovedajte čo najstručnejšie s prílepkom, čiže s dodatkom obsahujúcim pozitívnu myšlienku.

Popoludní sme pokračovali ďalšou témou v podaní nového lektora. O volebných systémoch prednášal Peter Spáč, politológ, ktorý pôsobí na Masarykovej univerzite v Brne. Svoj blok začal výrokom: „Každá vláda má volebný systém taký, aký jej bude vyhovovať.“

Ako správne kandidovať? Peter Spáč prezentoval výsledky rozsiahleho výskumu, ktorý poukázal na miesta na kandidátnych listinách, ktoré sú z hľadiska zvoliteľnosti najúspešnejšie. Vhodná pozícia na listine je čelná pozícia, pozícia do 20. až 30. miesta, ale aj koniec listiny. Ďalšou možnosťou je skupinová kandidatúra alebo kandidatúra za silné zoskupenie. Zmena mena nie je nemožná. Politické strany majú motiváciu nasadzovať kandidátov s dobrým priezviskom.

Upozornil na to, že kandidáti v komunálnych voľbách sú diskriminovaní, pretože sú na volebnej listine zoradení podľa abecedy. „Čelné poradie na volebnej listine je výhoda, ako keď pri bežeckej trati  jedného bežca posuniete o 8 metrov dopredu. Navrhuje, aby bolo zaradené poradie, ktoré by bolo neutrálne – vybrané losovaním alebo softwarom.

Lektor Peter Spáč

Pre aktuálne info z Politickej akadémie nás sledujte na sociálnych sieťach: FB, IGLinkedIn.

Zdielajte článok so svojimi priateľmi:

Share Tweet LinkedIn

Pokračujte v čítaní