Close

O akadémii

Politická akadémia je expertný nadstranícky vzdelávací program pre budúcich aj súčasných politikov, ktorý vám zároveň pomôže rozšíriť sieť kontaktov.

Cieľom akadémie je pomôcť v politike presadzovať kompetentnosť, kritické myslenie, a vybaviť absolventov nástrojmi a zručnosťami na správu vecí verejných bez ohľadu na ideológiu.

Počas trvania akadémie majú účastníci možnosť nadobudnuté poznatky a zručnosti použiť v práci na projektoch týkajúcich sa hospodárskej politiky alebo vo vlastnej politickej kampani. Vzdelávací program končí certifikáciou úspešných absolventov.

Účastníkom vysvetlíme témy ako fungovanie politických strán, otázky financovania, či prípravu predvolebnej kampane. Absolvovaním Politickej akadémie získajú vedomosti aj kontakty, ktoré im pomôžu zorientovať sa a nájsť ten správny spôsob, ako sa presadiť na politickej scéne.

Medzi absolventmi máme poslancov mestských a obecných zastupiteľstiev, starostov i starostky, primátorku, poslancov VÚC, viacero zástupcov neziskových organizácií, vzdelávacích organizácií, niekoľkých lekárov, či podnikateľov. Niekoľko našich účastníkov sa už počas alebo krátko po skončení akadémie rozhodlo kandidovať do rôznych funkcií vo verejnej správe. 

Budúcim účastníkom akadémie sa prihovoril aj prezident Slovenskej republiky, Andrej Kiska:

Čo hovoria o akadémii jej absolventi?

"Politickej akadémii vďačím za mnoho - poznatkov, vedomostí, kontaktov, zážitkov či skúsenosti. Tými najdôležitejšími však určite zostanú priateľstvá, ktoré sa tu počas týchto pár úžasných víkendov vytvorili a tiež túžba. Túžba, ktorá bola v každom z nás aj prostredníctvom našich projektov prebudená ešte viac a o to silnejšie. Túžba po pravde, poznaní, spravodlivostia možnosti prispieť k rozvoju, efektivite, kultúrnosti a dospievaniu našej krajiny, nášho Slovenska. "
účastníčka
2017/2018
"Nebojte sa prejaviť svoj názor. Našu realitu tvoria naše myšlienky. Našu budúcnosť tie, ktoré zrealizujeme. Vnímam, že ľudia okolo mňa neprejavujú názor a k iniciatíve sú často nedôverčiví. Ak sa podarí skoncentrovať názor, rozhodnutie, nasleduje efekt snehovej gule, pridajú sa aj iní, možno rovnako odhodlaní, ale viac opatrní. K tomu určite prispela aj moja účasť na Politickej akadémii, že som spoznal viacerých inšpiratívnych ľudí, ktorí tak činia."
účastník
2017/2018
"Ku kandidatúre ma inšpirovala práve Politická akadémia."
účastník
2017/2018
"Odporúčam, pre nováčika v politike dvojnásobne."
účastník
2017/2018
"Politická akadémia je oáza, je to prostredie a spoločnosť, v ktorej máte čas tvoriť, premýšľať, pripraviť sa, myslieť na dôsledky, hľadať konsenzus, načúvať, ale aj nevzdávať sa a nasledovať svoje sny.
účastník
2017/2018
"Politická akadémia mi dala veľa nových informácií, skúseností, podnetov, kontaktov a vzťahov s kolegami do môjho ďalšieho (aj) politického života. Pestrý, zaujímavý a živý program. Nezúčastniť sa by bolo chybou."
účastník
2017/2018
"Mal som možnosť stretnúť množstvo inšpiratívnych osobností, ktoré ovplyvňujú dianie v slovenskom aj medzinárodnom meradle. Ďalším veľkým prínosom akadémie sú spolužiaci. Za každým je nejaký príbeh, mnohí pôsobia v lokálnej politike alebo v iných zaujímavých profesiách. Teším sa na budúce spolupráce."
účastník
2017/2018
Scroll Up