Close

Podporte nás

IPEV – Inštitút politicko-ekonomického vzdelávania je nezávislé a nestranícke občianske združenie, ktoré funguje výlučne z darov a grantovej podpory. Politická akadémia je jedinou aktivitou, ktorú IPEV vykonáva. Podporiť chod a prípravu Politickej akadémie môžete aj vy, a to nasledovnými spôsobmi:

  • Ak ste zamestnanec: 

Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdení o zaplatení dane. Následne vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane a uveďte nasledovné údaje:

IČO: 50490575
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: IPEV – Inštitút politicko-ekonomického vzdelávania
Adresa: Na Vŕšku 8, Bratislava, 81101, Slovenská republika

Nakoniec Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane doručte osobne alebo poštou daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

  • Ak ste živnostník: 

Vo vašom daňovom priznaní typu B vyplňte XII. oddiel:

IČO: 50490575
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: IPEV – Inštitút politicko-ekonomického vzdelávania
Adresa: Na Vŕšku 8, Bratislava, 81101, Slovenská republika

  • Ak konáte v mene firmy: 

V daňovom priznaní pre právnické osoby nájdite VI. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.  Vyplňte ju údajmi IPEV:

IČO: 50490575
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: IPEV – Inštitút politicko-ekonomického vzdelávania
Adresa: Na Vŕšku 8, Bratislava, 81101, Slovenská republika

  • Ak nás chcete podporiť finančne, môžete tak urobiť tu:

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1

IBAN: SK81 1100 0000 0029 4802 8381

BIC/SWIFT: TATRSKBX

Správa pre príjemcu: Vaše meno (voliteľné) a „Dar

  • Možnosti nefinančnej podpory

Politickú akadémiu môžete podporiť aj nefinančne, napr. darovaním výpočtovej techniky (notebook, data projektor), reklamného priestoru, kancelárskych potrieb (zápisníky, perá), a pod. Ak máte vlastný nápad, ako nás podporiť nefinančne, ozvite sa nám, radi sa s Vami stretneme.

Ďakujeme!

Scroll Up