Close

Predchádzajúci ročník

Počas 24. – 26. novembra 2016 sa v hoteli Agátka v Chorvátskom Grobe konalo pilotné podujatie projektu s názvom Politická akadémia, expertného nadstraníckeho vzdelávacieho programu pre súčasných aj budúcich politikov. Ako sme avizovali počas propagácie akadémie, vôľa a nasadenie sú nevyhnutné, ale úspech v politike si vyžaduje viac. Politická akadémia si kladie za cieľ poskytnúť účastníkom vedomosti a zručnosti, ktoré budú na to potrebovať. Akadémiu zorganizoval IPEV – Inštitút politicko-ekonomického vzdelávania, sesterská organizácia INESS. Organizátorovi sa na podujatie podarilo získať najväčších expertov na preberané témy na Slovensku a pestrý mix účastníkov prichádzajúcich z rôznych profesií, rôznych kútov Slovenska, so širokým záberom perspektív či ideologického nastavenia.

Po privítaní v podaní Richarda Ďuranu (INESS) podujatie vo veľkom štýle zahájil dvojnásobný predseda vlády SR a niekoľkonásobný minister Mikuláš Dzurinda. V súčasnosti je p. Dzurinda prezidentom európskeho think tanku Wilfried Martens Centre for European Studies a pôsobí aj ako poradca ukrajinského prezidenta Petra Porošenka.Hovoril o období, kedy bol p. Dzurinda vo funkcii, ale aj o súčasnej situácii a vyhliadkach do budúcna. Pán Dzurinda zdôraznil, že správny politik musí mať víziu, s ktorou do politiky vstupuje, mal by počúvať svojich oponentov  a nezatvárať dvere pred kompromismi, vedieť si uznať chybu, no hlavne musí mať odvahu a presvedčenie, že svojím konaním zlepší svoje mesto, kraj, alebo krajinu a pomôže tak ľuďom. V súvislosti s narastajúcim populizmom nielen na Slovensku ale i svete poznamenal, že je pravda, že niektoré reformy môžu v krátkodobom horizonte pôsobiť nepopulárne, čo môže politika vo funkcii stáť v nasledujúcich voľbách mandát. Lenže ak budú tieto reformy zároveň z dlhodobého hľadiska prospešné, a človeku sa za ten čas podarilo posunúť krajinu vpred, vynaložené úsilie stálo za to.

Po mnohých doplňujúcich otázkach a krátkej obednej pauze sa slova ujala Lívia Vašáková zo zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, ktorá účastníkom osvetlila fungovanie a zloženie orgánov EÚ, legislatívny proces, priority únie, či princípy regulácie. Hovorilo sa aj rôznych možnostiach zlepšenia informovanosti v spojitosti s EÚ, keďže práve strohé alebo prekrútené správy z Bruselu, pokrivené populistickou rétorikou, majú za následok pokles dôvery občanov voči EÚ a jej inštitúciám.

Následne prevzalo taktovku duo Martin Lengyel a Martin Urmanič s dôležitou tematikou stratégie volebných kampaní. Nenechali sa zastaviť pokročilejšou hodinou a ich zohratosť, dynamika, mnohoročné skúsenosti a úspešné, ale aj neúspešné príklady z praxe rozprúdili vášnivú debatu. Sústredili sa hlavne na prípravu kampane pred jej samotným začiatkom, a jej priebežné plánovanie a manažovanie. Inšpiráciu z tohto bloku možno už čoskoro uvidíme v podaní niektorého z  účastníkov.

Druhý deň začal blokom Viktora Nižňanského, ktorý sa už od 90-tych rokov venuje oblasti municipálnej a komunálnej politiky. Reálne prípadové štúdie, skutočné dáta a praktické rady sa opäť raz ukázali ako rovnocenný súper teoretických znalostí, hlavne pokiaľ ide o špecifiká decentralizácie, ktorou sa p. Nižňanský zaoberá.

Nasledoval tandem dám zo Seesame v zložení Michaela Benedigová a Adriana Čatlošová, ktoré s účastníkmi rozoberali komunikáciu s médiami, ktorá sa môže na prvý pohľad zdať jednoduchá, ale tiež tam existujú pravidlá, ktorými je lepšie sa riadiť, aby sa predišlo problémom, prípadne aby sa z problémov dalo elegantne dostať.  Počas workshopu si účastníci vyskúšali tlačovú konferenciu z pohľadu samosprávy, aktivistov, aj novinárov a na vlastnej koži si tak (niektorí po prvýkrát) vyskúšali argumentáciu v takejto situácii.

Posledný piatkový blok mal na starosti Radovan Ďurana (INESS) s jeho dlhoročným projektom Cena štátu, ktorého hlavným cieľom je objasniť fungovanie, rozdelenie a proporcie verejných financií. Vyvracanie najrôznejších hlboko zakorenených mýtov a vysvetlenie, kam vlastne putujú dane a odvody, sú zároveň zdrojom nejedného prekvapenia.

Tretí deň odštartoval Juraj Karpiš (INESS) s témou meny a finančného systému. Autor knihy Zlé peniaze priniesol do sály ekonomický kofeín, s ktorým úspešne rozbehol mozgové závity účastníkov. Politici sa bez bánk nezaobídu, čo dnes platí aj opačne, preto situácia vo finančnom sektore by mala každého politika zaujímať. Cez workshop i pri obede sa preberali banky, hypotéky, bitcoin, a mnohé iné.

Poobedňajší blok, ktorým sme sa vrátili k problematike volebných kampaní, viedol Michal Novota (Restartup). Vo svojej prednáške a workshope sa sústredil na online aspekt kampaňovania, ktorý je v dnešnej dobe neoddeliteľnou súčasťou súboja o mandáty, pričom nezabudol zdôrazniť, že online svet a sociálne médiá sú len komplementom terénnej kampane, a že voľby sa len v priestore sociálnych médií nevyhrávajú.

Poslednými účinkujúcimi s nemenej dôležitou témou boli Martin Vlachynský a Radovan Ďurana (obaja z INESSu), ktorí sa venovali podnikateľskému prostrediu na Slovensku i vo svete. Okrem súčasného stavu sa debatovali aj návrhy možných reforiem, či inšpirácie zo zahraničia.Nasledoval záverečný príhovor riaditeľa Richarda Ďuranu a slávnostné odovzdanie certifikátov o úspešnom absolvovaní pilotného podujatia Politickej akadémie. Lajtmotívom uplynulých troch dní boli dve slová: odvaha a vízia. Vízia, kvôli ktorej sa do politiky oplatí ísť a odvaha čeliť prekážkam, ktoré pritom do cesty určite vstúpia.

Scroll Up