Ročníky

Predchádzajúce ročníky

Lektori a absolventi

Ročník 2019/2020

Praktické zručnosti v politike I.

Prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.

Bývalá premiérka SR, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny, a profesorka sociológie. V súčasnosti pôsobí na Paneurópskej vysokej škole a na BISLA - Bratislava International School of Liberal Arts.

Mgr. Martin Slosiarik

Mgr. Martin Slosiarik vyštudoval sociológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V agentúre FOCUS pracuje od roku 1999. Venuje sa výskumom verejnej mienky so zameraním na voličské správanie, skúmaniu rôznych aspektov premien slovenskej spoločnosti a marketingovému prieskumu. Agentúra FOCUS patrí k najstarším slovenským výskumným pracoviskám a slovenskú spoločnosť skúma už 25 rokov. V súčasnosti je riaditeľom spoločnosti.

Mgr. Ondrej Gažovič, PhD.

V rokoch 2012 – 2017 pôsobil ako diplomat na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Bratislave a na veľvyslanectve SR v Berlíne. Venuje sa výučbe kritického myslenia, prednášal na viacerých univerzitách na Slovensku a v Česku, Slovenskej akadémii vied, Sokratovom inštitúte, Komenského inštitúte a Diplomatickej akadémii.

Mgr. Zuzana Wienk

Občianska aktivistka, programová riaditeľka a spoluzakladateľka občianskeho združenia Aliancie Fair-play. Od mája 2016 je členkou Riadiaceho výboru Partnerstva pre otvorené vládnutie, a je tiež spoluautorkou výzvy Chceme veriť.

doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.

Pôsobí na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Venuje sa aj problematike sporenia a dôchodkovému systému. Pracoval ako finančný expert Európskej komisie.

Mgr. Peter Spáč, Ph.D.

Politológ, momentálne učí na Masarykovej univerzite v Brne. Zaoberá sa volebnými a straníckymi systémami, špecializuje sa na slovenskú politiku.

Mgr. et Mgr. Marie Stracenská

Venuje sa konzultingu a koučingu v oblasti manažérskych a líderských soft skills, najmä rozvoju komunikačných a prezentačných zručností a vystupovania. Je expertkou v oblasti komunikácie s médiami, práce s textom, PR a marketingu. Prácu v médiách začala v Slovenskom rozhlase, prešla televíziami TA3, STV a Markíza. V súčasnosti pôsobí okrem iného aj ako PR manažérka strany Sloboda a Solidarita.

Verejné financie a štátna správa I.

Mgr. Radovan Ďurana

Spoluzakladateľ a analytik INESS, so špecializáciou na verejné financie a dôchodkový systém. Niekoľko rokov vedie vzdelávací projekt Cena štátu.

Mgr. Mária Machajdíková

Je koordinátorka projektu Podpory deinštitucionalizácie v Nadácii SOCIA. Nadácia ovplyvňuje prostredníctvom vlastných aktivít a finančnej podpory zmeny sociálneho systému v prospech ohrozených sociálnych skupín obyvateľstva.

Mgr. et Mgr. Marek Machata.

Laureát Krištáľového krídla za filantropiu. 17 rokov sa venuje pomoci zdravotne a sociálne znevýhodnením, prezident AOZPO SR. Profesiou psychológ. Od roku 2017 aktívny v politike. Je poslancom Bratislavského samosprávneho kraja, mestskej časti Ružinov a poradcom starostky Starého Mesta. Člen Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie a ďalších expertných skupín. Absolvent Politickej akadémie.

plk. Mgr. Branislav Diďák

Súdny znalec, bývalý riaditeľ OKaH Prezídia policajného zboru SR. Pôsobil v štátnej službe 26 rokov a rozhodol sa, že je čas pokúsiť sa o pozitívne zmeny. Spolu s tímom odborníkov pracuje na reformnom pláne policajného zboru SR a kandiduje do mestského zastupiteľstva v Nitre.

MUDr. Marián Faktor

Lekár, bývalý generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne, pôsobil tiež ako riaditeľ krajskej pobočky poisťovne Dôvera, neskôr ako konzultant. Pracoval aj na Ministerstve zdravotníctva.

Ing. Martin Vlachynský, MSc.

Analytik INESS od roku 2012. Venuje sa podnikateľskému prostrediu, zdravotníctvu, a energetike.

Politické kampane a mediálna komunikácia

Mgr. Michaela Benedigová, MBA, PhD.

Riaditeľka najväčšej slovenskej PR agentúry Seesame. Špecializuje sa na programy riadenia reputácie, issue management a krízovú komunikáciu.

Mgr. Adriana Čatlošová

Strategist & partner v PR agentúre Seesame. Má vzťah k prieskumom a dátam, čo využíva najmä v sektore energetiky. Jej srdcovou záležitosťou je tiež územný rozvoj, pričom je presvedčená, že otvorená komunikácia a dialóg s verejnosťou sú najlepšou cestou k prijatiu veľkých developerských projektov do života mesta a jeho obyvateľov.

Braňo Závodský

Zástupca šéfa spravodajstva rádia Expres. Stál pri zrode TA3, neskôr pôsobil v Slovenskej televízii v O 5 minút 12. V súčasnosti ho môžete počuť v pravidelnej relácii rádia Expres, kde spovedá hlavne politikov.

Mgr. Anna Šovčíková

Venuje sa politickému marketingu, tvorbe obsahu a nastavovaniu PR stratégie. Vyštudovala politológiu na Univerzite Komenského

Mgr. Michal Novota

Venuje sa konzultingu a koučingu v oblasti reštartu a rozvoja značiek, PR stratégií, komunikačných, manažérskych a líderských zručností v spoločnosti Restartup, a okrem iného publikuje aj v týždenníku .týždeň.

Ročník 2018/2019

Absolventi ročníka 2018/2019

 • Veronika Basta
 • Tomas Beljak
 • Matej Bojňanský
 • Dušan Bráz
 • Svetlana Davidovićová
 • Branislav Delinčák
 • Miloš Domorák
 • Veronika Galeková
 • Tatiana Chačlarian
 • Tomáš Karchutňák
 • Eva Kocanová
 • Jozef Kurilla
 • Adam Kušnirik
 • Branislav Kvasnica
 • Barbora Mazúrová
 • Kristína Nahácka
 • Radoslav Paulech
 • Lucián Rexa
 • Mária Sliacka
 • Martin Vavrinčík

Lektori: Marec 2019

Ing. Miroslav Kollár

Primátor mesta Hlohovec od r.2014. Predtým pôsobil ako generálny riaditeľ Slovenskej tlačovej agentúry, predseda Rady Rozhlasu a televízie Slovenska a pred kandidatúrou viedol Inštitút pre verejné otázky.

Mgr. Ondrej Dostál

Sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom NRSR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 je poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Od apríla 2012 je predsedom OKS.

Mgr. Pavol Žilinčík

Pôsobí na Katedre politológie FiF UK. Pôsobí ako vedúci odboru ochrany základných práv a slobôd v Kancelárii verejného ochrancu práv. Je členom Súdnej rady a členom správnej rady European Union Agency for Fundamental Rights.

Mgr. Peter Spáč, Ph.D.

Politológ, momentálne učí na Masarykovej univerzite v Brne. Zaoberá sa volebnými a straníckymi systémami, špecializuje sa na slovenskú politiku.

Mgr. et Mgr. Marie Stracenská

Venuje sa konzultingu a koučingu v oblasti manažérskych a líderských soft skills, najmä rozvoju komunikačných a prezentačných zručností a vystupovania. Je expertkou v oblasti komunikácie s médiami, práce s textom, PR a marketingu. Prácu v médiách začala v Slovenskom rozhlase, prešla televíziami TA3, STV a Markíza. V súčasnosti pôsobí okrem iného aj ako PR manažérka strany Sloboda a Solidarita.

JUDr. Radovan Pala Ph.D., LL.M.

Je zakladajúcim a managing partnerom jednej z najväčších advokátskych kancelárií na Slovensku - TaylorWessing e|n|w|c advokáti s.r.o. Pôsobí tiež ako revízor Asociácie firemných nadácií a je členom Progresívneho Slovenska.

Ing. arch. Matúš Vallo

Primátor Bratislavy. Stojí za iniciatívou Mestské zásahy, je zakladateľom občianskeho združenia My sme mesto, je členom správnej rady a zakladateľom o.z. Aliancia Stará Tržnica v Bratislave. Je zároveň prvým hudobníkom a textárom ktorý zastáva post primátora. Kandidoval ako občiansky kandidát s podporou tímu odborníkov zjednotených pod názvom Team Vallo.

Ing. Lenka Balkovičová

Primátorka mesta Zvolen, znovuzvolená v roku 2018, má dlhoročnú prax v oblasti ekonómie a daňovníctva. Absolvovala ročník 2017/2018 Politickej akadémie.

Mgr. Zuzana Vargová

Mgr. Zuzana Vargová – Právnička, pracuje v Kancelárii prezidenta SR v tíme poradcov. Založila a štvrtý rok vedie Klub úradníkov dobrej vôle, ktorého cieľom je pestovať komunitu iniciatívnych úradníčok a úradníkov, prepájať ich a rozvíjať ich potenciál. Pôsobí tiež ako predsedníčka správnej rady Slovenskej debatnej asociácie.

Ing. Viktor Nižňanský, PhD.

Autor reformy verejnej správy, bývalý splnomocnenec vlády SR a v súčasnosti riaditeľ Komunálneho výskumného a poradenského centra.

Lektori: Február 2019

Doc. RNDr. Ladislav Miko, PhD.

Bývalý český minister životného prostredia. Od 1. januára 2018 pôsobí ako vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Vyštudoval biológiu a ekológiu na Univerzite Karlove v Prahe. Pred rokom 1989 pracoval 10 rokov v zoologickom ústave Slovenskej akadémie vied.

Ing. Erik Baláž

Podpredseda strany SPOLU, ochranár, filmár a ekológ. Je známy z kampane My sme les. V roku 2017 získal ocenenie Biela vrana.

plk. Mgr. Branislav Diďák

Súdny znalec, bývalý riaditeľ OKaH Prezídia policajného zboru SR. Pôsobil v štátnej službe 26 rokov a rozhodol sa, že je čas pokúsiť sa o pozitívne zmeny. Spolu s tímom odborníkov pracuje na reformnom pláne policajného zboru SR a kandiduje do mestského zastupiteľstva v Nitre.

Doc. PhDr. Alexander Duleba, CSc.

Riaditeľ Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA) a vedúci výskumník programu Východná Európa. V SFPA pôsobí od roku 1995 a venuje sa výskumu zahraničnej politiky SR, domácej a zahraničnej politiky krajín bývalého ZSSR, predovšetkým Ruska a Ukrajiny, Európskej politike susedstva a energetickej politike SR/V4/EÚ.

Mgr. Sylvia Ondrisová, PhD., Dipl.PW

Od r. 2003 pracuje ako psychoterapeutka v súkromnej praxi. Lektorskej činnosti sa venuje 19 rokov. Spolupracuje s tréningovými firmami v oblasti biznis školení, a tiež s mimovládnymi organizáciami a školami v oblasti líderstva, práce s mocou i tém menšín.

Mgr. et Mgr. Marie Stracenská

Venuje sa konzultingu a koučingu v oblasti manažérskych a líderských soft skills, najmä rozvoju komunikačných a prezentačných zručností a vystupovania. Je expertkou v oblasti komunikácie s médiami, práce s textom, PR a marketingu. Prácu v médiách začala v Slovenskom rozhlase, prešla televíziami TA3, STV a Markíza. V súčasnosti pôsobí okrem iného aj ako PR manažérka strany Sloboda a Solidarita.

Lektori: Január 2019

Ing. Ivan Mikloš

Bývalý podpredseda vlády a minister financií SR, v súčasnosti poradca ukrajinského premiéra a prezident MESA10.

H.E. Andrew Garth

Britský veľvyslanec na Slovensku od roku 2014. Pôsobil niekoľko rokov v juhovýchodnej Ázii ako predseda politickej a ekonomickej sekcie Spojeného kráľovstva v regióne a ako vyslanec pre vedu a výskum.

Milan Nič, MA, MPhil.

Pôsobí v German Council on Foreign Relations (DGAP) v Berlíne, washingtonskom Atlantic Council, a donedávna riadil európsky program v GLOBSECu. Zameriava sa na EÚ, strednú Európu a V4, európsku bezpečnosť, Západný Balkán, či NATO. Kariéru začínal v Rádiu Slobodná Európa, pracoval tiež v Nadácii Pontis, bol poradcom Miroslava Lajčáka aj Ivety Radičovej. MPhil získal na Karlovej univerzite v Prahe, MA na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti, a študoval aj v Bologna Center of Johns Hopkins University’s School of Advanced International Studies (SAIS).

Mgr. Juraj Karpiš

Ekonóm, autor knižného bestselleru Zlé peniaze, a spoluzakladateľ INESS. Zameriava sa na hospodársku politiku, verejné financie, sociálny systém a zdravotníctvo.

Ing. Martin Vlachynský, MSc.

Analytik INESS od roku 2012. Venuje sa podnikateľskému prostrediu, zdravotníctvu, a energetike.

Mgr. et Mgr. Marie Stracenská

Venuje sa konzultingu a koučingu v oblasti manažérskych a líderských soft skills, najmä rozvoju komunikačných a prezentačných zručností a vystupovania. Je expertkou v oblasti komunikácie s médiami, práce s textom, PR a marketingu. Prácu v médiách začala v Slovenskom rozhlase, prešla televíziami TA3, STV a Markíza. V súčasnosti pôsobí okrem iného aj ako PR manažérka strany Sloboda a Solidarita.

Lektori: December 2018

Mgr. Michaela Benedigová, MBA, PhD.

Riaditeľka najväčšej slovenskej PR agentúry Seesame. Špecializuje sa na programy riadenia reputácie, issue management a krízovú komunikáciu.

PhDr. Branislav Masarovič

Dlhodobo sa zaoberá marketingom a politickými kampaňami. Riaditeľ odboru komunikácie Bratislavského samosprávneho kraja, vlastní reklamnú agentúru a predsedá OZ Priateľ v núdzi, ktoré sa venuje pomoci týraným ženám a deťom.

Ing. Mgr. Daniel Kerekes

Expert na voľby, volebnú geografiu a dáta, doktorand na Masarykovej univerzite. Zameriava sa na volebnú geografiu, volebné systémy a volebné právo. Teóriu využil v praxi, a to ako konzultant, na volebnej misii OBSE či dobrovoľníčením v kampaniach.

Mgr. Adriana Čatlošová

Strategist & partner v PR agentúre Seesame. Má vzťah k prieskumom a dátam, čo využíva najmä v sektore energetiky. Jej srdcovou záležitosťou je tiež územný rozvoj, pričom je presvedčená, že otvorená komunikácia a dialóg s verejnosťou sú najlepšou cestou k prijatiu veľkých developerských projektov do života mesta a jeho obyvateľov.

Braňo Závodský

Zástupca šéfa spravodajstva rádia Expres. Stál pri zrode TA3, neskôr pôsobil v Slovenskej televízii v O 5 minút 12. V súčasnosti ho môžete počuť v pravidelnej relácii rádia Expres, kde spovedá hlavne politikov.

Mgr. Anna Šovčíková

Venuje sa politickému marketingu, tvorbe obsahu a nastavovaniu PR stratégie. Vyštudovala politológiu na Univerzite Komenského

Mgr. et Mgr. Marie Stracenská

Venuje sa konzultingu a koučingu v oblasti manažérskych a líderských soft skills, najmä rozvoju komunikačných a prezentačných zručností a vystupovania. Je expertkou v oblasti komunikácie s médiami, práce s textom, PR a marketingu. Prácu v médiách začala v Slovenskom rozhlase, prešla televíziami TA3, STV a Markíza. V súčasnosti pôsobí okrem iného aj ako PR manažérka strany Sloboda a Solidarita.

Matúš Záhradník

Venuje sa marketingu, analýze užívateľských dát a digitálnym kampaniam. Školiteľ politického marketingu na komunálnej úrovni, absolvent Verejnej politiky na UK, bývalý brand manager pre neziskový sektor.

Lektori: November 2018

Mgr. Ľudovít Ódor

Viceguvernér Národnej banky Slovenska. Pôsobil v Rade pre rozpočtovú zodpovednosť, je tiež bývalý bankový analytik finančných trhov, ekonóm Slovenskej ratingovej agentúry, hlavný ekonóm ministerstva financií a bývalý riaditeľ IFP. Bol tiež poradcom premiérky a ministra financií.

Mgr. Radovan Ďurana

Spoluzakladateľ a analytik INESS, so špecializáciou na verejné financie a dôchodkový systém. Niekoľko rokov vedie vzdelávací projekt Cena štátu.

Mgr. Juraj Hipš

Riaditeľ Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica. Je spoluzakladateľom komunitnej základnej školy v Zaježovej a Sokratovho inštitútu pre nadaných mladých ľudí zo Slovenska pôsobiacich v rôznych oblastiach. Je autorom niekoľkých metodických príručiek venovaných environmentálnej výchove a ľudským právam.

Mgr. et Mgr. Marie Stracenská

Venuje sa konzultingu a koučingu v oblasti manažérskych a líderských soft skills, najmä rozvoju komunikačných a prezentačných zručností a vystupovania. Je expertkou v oblasti komunikácie s médiami, práce s textom, PR a marketingu. Prácu v médiách začala v Slovenskom rozhlase, prešla televíziami TA3, STV a Markíza. V súčasnosti pôsobí okrem iného aj ako PR manažérka strany Sloboda a Solidarita.

JUDr. Lukáš Kvokačka, LL.M. PhD.

V Prešove vedie centrum sociálnych služieb pre ľudí s postihnutím a seniorov, predtým pôsobil v B4 a venoval sa daniam v Bratislave a Londýne. Právo študoval v Trnave, Tilburgu a v Španielsku.

Mgr. Peter Dráľ, M.A.

Študoval sociálne vedy na UK v Bratislave, Bard College v New Yorku a Stredoeurópskej univerzite v Budapešti. Pracoval pre Nadáciu Milana Šimečku, kde sa venoval vzdelávacím programom pre mládež, učiteľov a ľudí rôznych iných profesií. V súčasnosti pôsobí ako analytik v portáli Nové školstvo, je súčasťou iniciatívy To dá rozum, a je tiež jedným z iniciátorov kampane Chceme vedieť viac.

MUDr. Marián Faktor

Lekár, bývalý generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne, pôsobil tiež ako riaditeľ krajskej pobočky poisťovne Dôvera, neskôr ako konzultant. Pracoval aj na Ministerstve zdravotníctva.

Lektori: Október 2018

Ing. Mirek Topolánek

Bývalý premiér Českej republiky, niekoľko rokov bol predsedom ODS (Občanské demokratické strany). Kandidát na prezidenta ČR 2017.

Prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.

Bývalá premiérka SR, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny, a profesorka sociológie. V súčasnosti pôsobí na Paneurópskej vysokej škole a na BISLA - Bratislava International School of Liberal Arts.

Mgr. Ondrej Gažovič, PhD.

V rokoch 2012 – 2017 pôsobil ako diplomat na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Bratislave a na veľvyslanectve SR v Berlíne. Venuje sa výučbe kritického myslenia, prednášal na viacerých univerzitách na Slovensku a v Česku, Slovenskej akadémii vied, Sokratovom inštitúte, Komenského inštitúte a Diplomatickej akadémii.

Mgr. et Mgr. Marie Stracenská

Venuje sa konzultingu a koučingu v oblasti manažérskych a líderských soft skills, najmä rozvoju komunikačných a prezentačných zručností a vystupovania. Je expertkou v oblasti komunikácie s médiami, práce s textom, PR a marketingu. Prácu v médiách začala v Slovenskom rozhlase, prešla televíziami TA3, STV a Markíza. V súčasnosti pôsobí okrem iného aj ako PR manažérka strany Sloboda a Solidarita.

Mgr. Marek Maďarič

Poslanec NRSR a bývalý minister kultúry za SMER-SD. V strane pôsobí od r. 2000, postupne ako hovorca, vedúci mediálneho a tlačového oddelenia, šéf volebného tímu, a do decembra 2017 bol jej podpredsedom, v októbri 2018 vystúpil.

Mgr. Zuzana Wienk

Občianska aktivistka, programová riaditeľka a spoluzakladateľka občianskeho združenia Aliancie Fair-play. Od mája 2016 je členkou Riadiaceho výboru Partnerstva pre otvorené vládnutie, a je tiež spoluautorkou výzvy Chceme veriť.

Ročník 2017/2018

Absolventi ročníka 2017/2018

 • Rastislav Amrich
 • Daniel Andráško
 • Róbert Balkó
 • Lenka Balkovičová
 • Peter Barčík
 • Marian Beliš
 • Ronald Blaho
 • Dávid Bořuta
 • Silvester Cintula
 • Erika Cintulová
 • Branislav Didák
 • Richard Drutarovský
 • Peter Faltus
 • Zuzana Gabrišová Košecová
 • Michal Gallik
 • Ján Hencel
 • Ľubica Hofmannová
 • Oldřich Holiš
 • Peter Húska
 • Martina Jánošíková
 • Dušan Ježík
 • Monika Kočiová
 • Peter Köpöncei
 • Marek Machata
 • Katarína Marton
 • Peter Musil
 • Mária Mydliarová
 • Michal Oláh
 • Michal Ondruška
 • Miroslav Porochnavý
 • Zuzana Rolincová
 • Jaroslav Stehlík
 • Ján Šácha
 • Jana Švecová
 • Michal Uherčík
 • Filip Urban
 • Kristián Roman Zimmermann
 • Šimon Žďárský

Lektori: Marec 2018 – Témy: Komunálna politika & legislatívny proces

JUDr. Radovan Pala Ph.D., LL.M.

Je zakladajúcim a managing partnerom jednej z najväčších advokátskych kancelárií na Slovensku - TaylorWessing e|n|w|c advokáti s.r.o. Pôsobí tiež ako revízor Asociácie firemných nadácií a je členom Progresívneho Slovenska.

Mgr. Pavol Žilinčík

Pôsobí na Katedre politológie FiF UK. Štúdium práva absolvoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1991. V roku 2015 získal titul Master in Public Policy na Princetonskej univerzite, kde sa venoval najmä výskumu fungovania právneho štátu a justičného systému v tranzičných krajinách. Pôsobí ako vedúci odboru ochrany základných práv a slobôd v Kancelárii verejného ochrancu práv. Je členom Súdnej rady a členom správnej rady European Union Agency for Fundamental Rights.

Ing. Viktor Nižňanský, PhD.

Autor reformy verejnej správy, bývalý splnomocnenec vlády a riaditeľ Komunálneho výskumného a poradenského centra.

Mgr. Peter Spáč, Ph.D.

Politológ, momentálne učí na Masarykovej univerzite v Brne. Zaoberá sa volebnými a straníckymi systémami, špecializuje sa na slovenskú politiku.

Lektori: Február 2018 – Témy: Mediálna komunikácia a fungovanie médií

Mgr. Michaela Benedigová, MBA, PhD.

Riaditeľka najväčšej slovenskej PR agentúry Seesame. Špecializuje sa na programy riadenia reputácie, issue management a krízovú komunikáciu.

Mgr. et Mgr. Marie Stracenská

Venuje sa konzultingu a koučingu v oblasti manažérskych a líderských soft skills, najmä rozvoju komunikačných a prezentačných zručností a vystupovania. Je expertkou v oblasti komunikácie s médiami, práce s textom, PR a marketingu. Prácu v médiách začala v Slovenskom rozhlase, prešla televíziami TA3, STV a Markíza v rôznych pozíciách – od redaktorky a moderátorky, po vedúcu vydania spravodajstva. V súčasnosti pôsobí okrem iného aj ako PR manažérka strany Sloboda a Solidarita.

JUDr. Lukáš Fila, PhD.

Šéf vydavateľstva N Press. Vyštudoval právo na UK v Bratislave. Rigoróznu skúšku zo správneho a ústavného práva zložil na Trnavskej Univerzite, na UK získal PhD. z logiky. S novinárčinou začínal v The Slovak Spectator, pre denník Pravda pripravoval informačnú kampaň pred vstupom do EÚ. Vo vydavateľstve Petit Press pracoval ako projektový manažér a neskôr riaditeľ marketingu. Od roku 2007 do roku 2014 bol zástupcom šéfredaktora denníka Sme.

Braňo Závodský

Zástupca šéfa spravodajstva rádia Expres. Stál pri zrode TA3, neskôr pôsobil v Slovenskej televízii v O 5 minút 12. V súčasnosti ho nájdete v .týždni a počuť ho môžete v pravidelnej relácii rádia Expres, kde spovedá hlavne politikov.

Lektori: Január 2018 – Témy: Medzinárodné vzťahy & hospodárska politika

Andrew Garth

Britský veľvyslanec na Slovensku od roku 2014. Pôsobil niekoľko rokov v juhovýchodnej Ázii ako predseda politickej a ekonomickej sekcie Spojeného kráľovstva v regióne a ako vyslanec pre vedu a výskum.

Doc. PhDr. Alexander Duleba, CSc.

Riaditeľ Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA) a vedúci výskumník programu Východná Európa. Je absolventom Univerzity Tarasa Ševčenka v Kyjeve (1989), dizertačnú prácu (CSc.) obhájil v Ústave politických vied SAV (1998), habilitovaný na docenta (doc.) na Univerzite Komenského v Bratislave (2009). V SFPA pôsobí od roku 1995 a venuje sa výskumu zahraničnej politiky SR, domácej a zahraničnej politiky krajín bývalého ZSSR, predovšetkým Ruska a Ukrajiny, Európskej politike susedstva a energetickej politike SR/V4/EÚ.

David Lipka, PhD.

Český ekonóm, v minulosti pôsobil na pražskej Ekonomickej univerzite, ale aj v Taliansku a Číne. V súčasnosti je prodekan na Škole medzinárodných vzťahov a diplomacie na Anglo-American University v Prahe. Špecializuje sa na medzinárodnú politickú ekonómiu a na vzťah ekonómie a etiky.

Ing. Martin Vlachynský, MSc.

Analytik INESS od roku 2012. Venuje sa podnikateľskému prostrediu - vedie projekt Top20. Okrem toho sa zaoberá hospodárskou politikou a energetikou.

Mgr. Juraj Karpiš

Ekonóm, autor knižného bestselleru Zlé peniaze, a spoluzakladateľ INESS. Zameriava sa na hospodársku politiku, verejné financie, sociálny systém a zdravotníctvo.

Mgr. Katarína Roth Neveďalová

Slovenská politička a diplomatka, europoslankyňa za SR v rokoch 2009-2014, dnes pôsobí na Stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli. Je feministka a ako bývalá mládežnícka líderka podporuje mládež a dobrovoľníctvo. V roku 2012 bola zvolená za viceprezidentku Strany európskych socialistov.

Lektori: November 2017 – Témy: Volebná kampaň a politický marketing

Mgr. Anna Šovčíková

Venuje sa politickému marketingu, tvorbe obsahu a nastavovaniu PR stratégie. Vyštudovala politológiu na Univerzite Komenského.

Mgr. Jana Štulajterová

Jana Štulajterová sa venuje analytickej činnosti a spracovávaniu podkladov v oblasti politického marketingu, nastaveniu PR komunikácie pre samosprávy, taktického naplnenia stratégie komunikácie.

Mgr. Michal Novota

Venuje sa konzultingu a koučingu v oblasti reštartu a rozvoja značiek, PR stratégií, komunikačných, manažérskych a líderských zručností v spoločnosti Restartup, a okrem iného publikuje aj v týždenníku .týždeň.

Karel Křivan

Člen Ústavu práva a právní vědy v Českej republike. Okrem toho pôsobí tiež ako PR poradca, komunikačný stratég a publicista.

Branislav Masarovič

Dlhodobo sa zaoberá marketingom a politickými kampaňami. Majiteľ reklamnej agentúry. Predseda občianskeho združenia PRIATEĽ V NÚDZI, ktoré sa venuje pomoci týraným ženám a deťom.

Mgr. Peter Markovič

Pracoval na Ministerstve kultúry SR a Úrade vlády SR. V parlamentných voľbách v roku 2006 a 2010 bol zvolený za poslanca NRSR. Krátko bol prednostom Mestského úradu v Dolnom Kubíne. V roku 2011 bol vymenovaný do Ministerskej rady. V súčasnosti vedie Centrum pre otvorenú politiku.

Michal Hlaváč

Poradca a stratég volebných kampaní, spolupracoval s Richardom Sulíkom, Andrejom Kiskom, Radoslavom Procházkom, aj Robertom Ficom. Pracoval v TASR, aktualne.sk, Plus 7 dní. Je spoluautorom blogu Vrtieť psom. V súčasnosti člen mediálneho tímu Úradu vlády SR.

Lektori: Október 2017 – Témy: Verejné financie, Školstvo a Zdravotníctvo

Mgr. Ľudovít Ódor

Pôsobí v Rade pre rozpočtovú zodpovednosť. Bývalý bankový analytik finančných trhov, ekonóm Slovenskej ratingovej agentúry, hlavný ekonóm ministerstva financií a bývalý riaditeľ IFP. Bol tiež členom Bankovej rady NBS a poradcom premiérky a ministra financií.

Mgr. Radovan Ďurana

Spoluzakladateľ a analytik INESS, so špecializáciou na verejné financie a dôchodkový systém. Niekoľko rokov vedie vzdelávací projekt Cena štátu.

RNDr. Vladimír Burjan

Učiteľ a zakladateľ firmy EXAM testing, spoluautor dokumentu Učiace sa Slovensko a šéfredaktor časopisu DOBRÁ ŠKOLA. Pôsobí aj ako mentor a lektor Komenského inštitútu pre pedagógov a každoročne organizuje konferenciu Cesty k dobre škole.

Mgr. Peter Dráľ, M.A.

Študoval sociálne vedy na Univerzite Komenského v Bratislave, Bard College v New Yorku a Stredoeurópskej univerzite v Budapešti. Vyše 8 rokov pracoval pre Nadáciu Milana Šimečku, kde sa venoval vzdelávacím programom pre mládež, učiteľov a ľudí rôznych iných profesií. V súčasnosti pôsobí ako analytik v portáli Nové školstvo, je súčasťou iniciatívy To dá rozum, a je tiež jedným z iniciátorov kampane Chceme vedieť viac.

MUDr. Marián Faktor

Lekár, bývalý generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne, pôsobil tiež ako riaditeľ krajskej pobočky poisťovne Dôvera, neskôr ako konzultant. Pracoval aj na Ministerstve zdravotníctva.

MUDr. Tomáš Szalay

Tomáš Szalay je riaditeľom a senior analytikom Health Policy Institute. V rokoch 1996 až 2002 bol redaktorom a moderátorom TV Markíza a v období 2002 – 2004 bol členom reformného tímu na ministerstve zdravotníctva.

Lektori: September 2017- Témy: Praktické zručnosti & fungovanie politických strán

Prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.

Bývalá premiérka SR, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny, a profesorka sociológie. V súčasnosti pôsobí na Paneurópskej vysokej škole a na BISLA - Bratislava International School of Liberal Arts.

Ing. Mirek Topolánek

Bývalý premiér Českej republiky, niekoľko rokov bol predsedom ODS (Občanské demokratické strany). Momentálne kandiduje na prezidenta Českej republiky.

Doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD.

Poslanec NRSR. Pôsobil v SME, INEKO, SGI a na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny. Momentálne tiež senior výskumník v Center for European Policy Studies v Bruseli a výskumník verejných politík Policy Fellow v nemeckom Institute for the Study of Labor. Zakladateľ strany Spolu - občianska demokracia.

Andrew Garth

Britský veľvyslanec na Slovensku od roku 2014. Pôsobil niekoľko rokov v juhovýchodnej Ázii ako predseda politickej a ekonomickej sekcie Spojeného kráľovstva v regióne a ako vyslanec pre vedu a výskum.

doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.

Pôsobí na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Venuje sa aj problematike sporenia a dôchodkovému systému. Pracoval ako finančný expert Európskej komisie.

Mgr. Zuzana Wienk

Programová riaditeľka a zakladateľka Aliancie Fair-play

Mgr. Peter Spáč, Ph.D.

Politológ, momentálne učí na Masarykovej univerzite v Brne. Zaoberá sa volebnými a straníckymi systémami, špecializuje sa na slovenskú politiku.

Ing. Jana Červenáková

V súčasnosti pracuje v Human Behaviour Institute. V minulosti pracovala ako vedúca služobného úradu Ministerstva financií SR. Bola riaditeľkou Health management Academy.

Ročník 2016

Absolventi Pilotného stretnutia 2016

 • Peter Balík
 • Dávid Bořuta
 • Martin Buňo
 • Erika Cintulová
 • Silvester Cintula
 • Jaroslav Červinka
 • Richard Drutarovský
 • Peter Fiabáne
 • Juraj Gavenda
 • Lenka Hlaváčová
 • Dušan Ježík
 • Martin Kaššovic
 • Andrej Klapica
 • Oto Kóňa
 • Pavel Machava
 • Branislav Masarovič
 • Ivan Michna
 • Petr Milan
 • Dávid Nagy
 • Renáta Ocilková
 • Michal Ondruška
 • Daniel Rabina
 • Ján Šácha
 • Richard Ščepko
 • Jaroslav Slášťan
 • Rastislav Tešovič
 • Martin Trúchlik
 • Martin Vojtašovič

Lektori: Pilot 2016

Mikuláš Dzurinda

V súčasnosti je p. Dzurinda prezidentom európskeho think tanku Wilfried Martens Centre for European Studies a pôsobí aj ako poradca ukrajinského prezidenta Petra Porošenka.Hovoril o období, kedy bol p. Dzurinda vo funkcii, ale aj o súčasnej situácii a vyhliadkach do budúcna. Pán Dzurinda zdôraznil, že správny politik musí mať víziu, s ktorou do politiky vstupuje, mal by počúvať svojich oponentov a nezatvárať dvere pred kompromismi, vedieť si uznať chybu, no hlavne musí mať odvahu a presvedčenie, že svojím konaním zlepší svoje mesto, kraj, alebo krajinu a pomôže tak ľuďom. V súvislosti s narastajúcim populizmom nielen na Slovensku ale i svete poznamenal, že je pravda, že niektoré reformy môžu v krátkodobom horizonte pôsobiť nepopulárne, čo môže politika vo funkcii stáť v nasledujúcich voľbách mandát. Lenže ak budú tieto reformy zároveň z dlhodobého hľadiska prospešné, a človeku sa za ten čas podarilo posunúť krajinu vpred, vynaložené úsilie stálo za to.

Lívia Vašáková

Lívia Vašáková zo zastúpenia Európskej komisie na Slovensku účastníkom osvetlila fungovanie a zloženie orgánov EÚ, legislatívny proces, priority únie, či princípy regulácie. Hovorilo sa aj rôznych možnostiach zlepšenia informovanosti v spojitosti s EÚ, keďže práve strohé alebo prekrútené správy z Bruselu, pokrivené populistickou rétorikou, majú za následok pokles dôvery občanov voči EÚ a jej inštitúciám.

Martin Lengyel

Spolu s Martinom Urmaničom prišli s dôležitou tematikou stratégie volebných kampaní. Nenechali sa zastaviť pokročilejšou hodinou a ich zohratosť, dynamika, mnohoročné skúsenosti a úspešné, ale aj neúspešné príklady z praxe rozprúdili vášnivú debatu. Sústredili sa hlavne na prípravu kampane pred jej samotným začiatkom, a jej priebežné plánovanie a manažovanie.

Martin Urmanič

Spolu s Martinom Lengyelom prišli s dôležitou tematikou stratégie volebných kampaní. Nenechali sa zastaviť pokročilejšou hodinou a ich zohratosť, dynamika, mnohoročné skúsenosti a úspešné, ale aj neúspešné príklady z praxe rozprúdili vášnivú debatu. Sústredili sa hlavne na prípravu kampane pred jej samotným začiatkom, a jej priebežné plánovanie a manažovanie.

Viktor Nižňanský

Viktor Nižňanský sa už od 90-tych rokov venuje oblasti municipálnej a komunálnej politiky. Reálne prípadové štúdie, skutočné dáta a praktické rady sa opäť raz ukázali ako rovnocenný súper teoretických znalostí, hlavne pokiaľ ide o špecifiká decentralizácie, ktorou sa p. Nižňanský zaoberá.

Seesame v zložení Adriana Čatlošová a Michaela Benedigová

Seesame s účastníkmi rozoberali komunikáciu s médiami, ktorá sa môže na prvý pohľad zdať jednoduchá, ale tiež tam existujú pravidlá, ktorými je lepšie sa riadiť, aby sa predišlo problémom, prípadne aby sa z problémov dalo elegantne dostať. Počas workshopu si účastníci vyskúšali tlačovú konferenciu z pohľadu samosprávy, aktivistov, aj novinárov a na vlastnej koži si tak (niektorí po prvýkrát) vyskúšali argumentáciu v takejto situácii.

Radovan Ďurana

Radovan Ďurana (INESS) s jeho dlhoročným projektom Cena štátu, ktorého hlavným cieľom je objasniť fungovanie, rozdelenie a proporcie verejných financií. Vyvracanie najrôznejších hlboko zakorenených mýtov a vysvetlenie, kam vlastne putujú dane a odvody, sú zároveň zdrojom nejedného prekvapenia.

Juraj Karpiš

Juraj Karpiš (INESS) s témou meny a finančného systému. Autor knihy Zlé peniaze priniesol do sály ekonomický kofeín, s ktorým úspešne rozbehol mozgové závity účastníkov. Politici sa bez bánk nezaobídu, čo dnes platí aj opačne, preto situácia vo finančnom sektore by mala každého politika zaujímať. Cez workshop i pri obede sa preberali banky, hypotéky, bitcoin, a mnohé iné.

Michal Novota

Michal Novota (Restartup) sa vo svojej prednáške a workshope sa sústredil na online aspekt kampaňovania, ktorý je v dnešnej dobe neoddeliteľnou súčasťou súboja o mandáty, pričom nezabudol zdôrazniť, že online svet a sociálne médiá sú len komplementom terénnej kampane, a že voľby sa len v priestore sociálnych médií nevyhrávajú.

INESS v zložení Martin Vlachynský a Radovan Ďurana

Martin Vlachynský a Radovan Ďurana (obaja z INESS) ktorí sa venovali podnikateľskému prostrediu na Slovensku i vo svete. Okrem súčasného stavu sa debatovali aj návrhy možných reforiem, či inšpirácie zo zahraničia.Nasledoval záverečný príhovor riaditeľa Richarda Ďuranu a slávnostné odovzdanie certifikátov o úspešnom absolvovaní pilotného podujatia Politickej akadémie. Lajtmotívom uplynulých troch dní boli dve slová: odvaha a vízia. Vízia, kvôli ktorej sa do politiky oplatí ísť a odvaha čeliť prekážkam, ktoré pritom do cesty určite vstúpia.

Študenti tohoto ročníka

Pre zobrazenie zoznamu študentov kliknite sem

Politická akadémia 2019/2020

V rámci registrácie získate
Obsah programu    

7 trojdňových vzdelávacích blokov počas 7 mesiacov:

prednášky, diskusie, workshopy, networking, konzultácie vlastných projektov

Ubytovanie + strava počas dní trvania programu

**** Hotel Elizabeth v Trenčíne, 
Ul. gen. M. R. Štefánika 2
911 01 Trenčín
Slovenská republika

Účastnícky poplatok

970€
Poplatok je možné rozdeliť do viacerých splátok. Napíšte nám.

Termíny stretnutí v ročníku 2019/2020

2019

 25. – 27.10.: Praktické zručnosti v politike I. 
 22. – 24.11.: Verejné financie a štátna správa I. 
 13. – 15.12.: Politické kampane a mediálna komunikácia 

 

2020

 24. – 26.1.: Medzinárodné vzťahy
 21. – 23.2.: Verejné financie a štátna správa II.
 27. – 29.3.: Praktické zručnosti v politike II. a komunálna politika
 24. – 26.4.: Právo, súdnictvo a legislatívny proces

 

   

Podmienky pre uchádzačov

3. ročník Politickej akadémie štartuje v októbri 2019. Registrácia je uzavretá. Ostaňte informovaní!

Účastnícky poplatok

Politická akadémia je expertný a nadstranícky vzdelávací program.
Našim cieľom je vrátiť do politiky na všetkých úrovniach kompetencie, kritické myslenie a zručnosti bez ohľadu na ideológiu. Vzdelávanie prebieha na 7 trojdňových stretnutiach počas 7 mesiacov **** Hoteli Elizabeth v Trenčíne.

Základný poplatok za účasť na programe po úspešnom výbere spomedzi prihlásených kandidátov je 970€ vrátane ubytovania a stravy, všetkých workshopov a študijných materiálov. Účastníci si formou tohto poplatku hradia iba približne 15 % skutočných nákladov na celý rok. Ak potrebujete splátkový kalendár, budeme sa snažiť vyjsť vám v ústrety na individuálnej báze. V ojedinelých prípadoch vieme udeliť aj sociálne štipendium, v prípade potreby to prosím uveďte v prihláške.