Ročníky

Predchádzajúce ročníky

Lektori a absolventi

Politická akadémia 2019/2020

V rámci registrácie získate
Obsah programu    

7 trojdňových vzdelávacích blokov počas 7 mesiacov:

prednášky, diskusie, workshopy, networking, konzultácie vlastných projektov

Ubytovanie + strava počas dní trvania programu

**** Hotel Elizabeth v Trenčíne, 
Ul. gen. M. R. Štefánika 2
911 01 Trenčín
Slovenská republika

Účastnícky poplatok

970€
Poplatok je možné rozdeliť do viacerých splátok. Napíšte nám.

Termíny stretnutí v ročníku 2019/2020

2019

 25. – 27.10.: Praktické zručnosti v politike I. 
 22. – 24.11.: Verejné financie a štátna správa I. 
 13. – 15.12.: Politické kampane a mediálna komunikácia 

 

2020

 24. – 26.1.: Medzinárodné vzťahy
 21. – 23.2.: Verejné financie a štátna správa II.
 27. – 29.3.: Praktické zručnosti v politike II. a komunálna politika
 24. – 26.4.: Právo, súdnictvo a legislatívny proces

 

   

Podmienky pre uchádzačov

3. ročník Politickej akadémie štartuje v októbri 2019. Registrácia je uzavretá. Ostaňte informovaní!

Účastnícky poplatok

Politická akadémia je expertný a nadstranícky vzdelávací program.
Našim cieľom je vrátiť do politiky na všetkých úrovniach kompetencie, kritické myslenie a zručnosti bez ohľadu na ideológiu. Vzdelávanie prebieha na 7 trojdňových stretnutiach počas 7 mesiacov **** Hoteli Elizabeth v Trenčíne.

Základný poplatok za účasť na programe po úspešnom výbere spomedzi prihlásených kandidátov je 970€ vrátane ubytovania a stravy, všetkých workshopov a študijných materiálov. Účastníci si formou tohto poplatku hradia iba približne 15 % skutočných nákladov na celý rok. Ak potrebujete splátkový kalendár, budeme sa snažiť vyjsť vám v ústrety na individuálnej báze. V ojedinelých prípadoch vieme udeliť aj sociálne štipendium, v prípade potreby to prosím uveďte v prihláške.