O nás

O nás

Kto stojí za programom?

Organizátor podujatí je Inštitút politicko-ekonomického vzdelávania (IPEV), nezávislé a apolitické občianske združenie. Jeho víziou je vyriešiť kritický nedostatok vedomostí, zručností a kompetencií politikov vo verejnej službe. Organizácia Politickej akadémie by však nebola možná bez našich lektorov, ktorí tvoria obsah seminárov.  

Monika Budzak Koordinatorka Politickej akademie

Ing. Monika Budzák
Programová riaditeľka 

Absolventka hospodárskej diplomacie na Ekonomickej Univerzite, študovala na Technische Universität Dresden a Wirtschaftsuniversität Wien. Pracovala vo viacerých medzinárodných spoločnostiach a učila nemecký jazyk v jazykovej škole. Od roku 2014 pracuje pre INESS, kde organizuje Ekonomickú olympiádu pre stredoškolákov a iné vzdelávacie podujatia. Má na starosti manažment projektu, komunikáciu a fundraising. 

Mgr. et Mgr. Marie Stracenská
PR & Konzultantka účastníckych projektov

Venuje sa konzultingu a koučingu v oblasti manažérskych a líderských soft skills, najmä rozvoju komunikačných a prezentačných zručností a vystupovania. Je expertkou v oblasti komunikácie s médiami, práce s textom, PR a marketingu. Prácu v médiách začala v Slovenskom rozhlase, prešla televíziami TA3, STV a Markíza v rôznych pozíciách – od redaktorky a moderátorky, po vedúcu vydania spravodajstva. Pracuje aj ako PR manažérka politickej strany. 

Prečo sme vznikli?

Politická akadémia je expertný nadstranícky vzdelávací program pre budúcich aj súčasných politikov, ktorý vám pomôže rozšíriť sieť kontaktov.

Cieľom akadémie je v politike presadzovať kompetentnosť, kritické myslenie, a vybaviť absolventov zručnosťami na správu vecí verejných bez ohľadu na ideológiu.
Počas trvania akadémie majú účastníci možnosť nadobudnuté poznatky využiť v práci na projektoch týkajúcich sa hospodárskej politiky alebo vlastnej politickej kampane. Vzdelávací program končí certifikáciou úspešných absolventov.

Na akadémii sa so svojimi vedomosťami a skúsenosťami podelí 30 špičkových lektorov, vrátane niekoľkých premiérov, ministrov, top zástupcov verejnej správy, veľvyslancov, právnikov, ekonómov a ďalších expertov. Počas uplynulých rokov sme privítali veľké mená ako Iveta Radičová, Marek Maďarič, Ivan Mikloš, či Mirek Topolánek, Andy Garth, ale aj Matúš Vallo, Zuzana Wienk, Ľudovít Ódor, Milan Nič, a mnohí ďalší.

Účastníkom priblížime témy ako fungovanie politických strán, otázky financovania, či prípravu predvolebnej kampane. Absolvovaním Politickej akadémie získajú vedomosti aj kontakty, ktoré im pomôžu zorientovať sa a nájsť ten správny spôsob, ako sa presadiť na politickej scéne.

Medzi absolventmi máme poslancov mestských a obecných zastupiteľstiev, starostov i starostky, primátorov, poslancov VÚC, viacero zástupcov neziskových organizácií, vzdelávacích organizácií, niekoľkých lekárov, či podnikateľov.

 74% kandidujúcich absolventov získalo mandát v komunálnych voľbách

Podporte nás

IPEV – Inštitút politicko-ekonomického vzdelávania je nezávislé a nestranícke občianske združenie, ktoré funguje výlučne z darov a grantovej podpory. Politická akadémia je jedinou aktivitou, ktorú IPEV vykonáva. Podporiť chod a prípravu Politickej akadémie môžete aj vy, a to nasledovnými spôsobmi:

  • Ak ste zamestnanec: 

1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane a uveďte údaje IPEV:

IČO: 50490575
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: IPEV – Inštitút politicko-ekonomického vzdelávania
Adresa: Na Vŕšku 12, Bratislava, 81101, Slovenská republika

3. Najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá. Suma sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol. Daňovník- zamestnanec môže určiť len jedného prijímateľa.

  • Ak ste živnostník: 

Vo vašom daňovom priznaní typu B vyplňte XII. oddiel:

IČO: 50490575
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: IPEV – Inštitút politicko-ekonomického vzdelávania
Adresa: Na Vŕšku 12, Bratislava, 81101, Slovenská republika

  • Ak konáte v mene firmy: 

V daňovom priznaní pre právnické osoby nájdite VI. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.  Vyplňte ju údajmi IPEV:

IČO: 50490575
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: IPEV – Inštitút politicko-ekonomického vzdelávania
Adresa: Na Vŕšku 12, Bratislava, 81101, Slovenská republika

  • Ak nás chcete podporiť finančne, môžete tak urobiť tu:

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1

IBAN: SK81 1100 0000 0029 4802 8381

BIC/SWIFT: TATRSKBX

Správa pre príjemcu: Vaše meno (voliteľné) a „Dar

  • Možnosti nefinančnej podpory

Politickú akadémiu môžete podporiť aj nefinančne, napr. darovaním výpočtovej techniky (notebook, data projektor), reklamného priestoru, kancelárskych potrieb (zápisníky, perá), a pod. Ak máte vlastný nápad, ako nás podporiť nefinančne, ozvite sa nám, radi sa s Vami stretneme.

Ďakujeme

O programe

Politická akadémia je expertný nadstranícky vzdelávací program pre politikov, a to budúcich aj súčasných.

Cieľom akadémie je v politike presadzovať kompetentnosť, kritické myslenie, a vybaviť absolventov zručnosťami na správu vecí verejných bez ohľadu na ideológiu, a v neposlednom rade rozšíriť sieť kontaktov.

Inštitút politicko-ekonomického vzdelávania
Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava
tel.:  + 421 2 5441 0945
e-mail: pa@ipev.sk

IČO: 50490575
DIČ: 2120401822

Právna forma: občianske združenie; organizácia vedená v registri občianskych združení Ministerstva vnútra SR, registrácia vykonaná dňa 31.8.2016, číslo spisu: VVS/1-900/90-49363-1