Ročník 2016

Ročník 2016

Absolventi Pilotného stretnutia 2016

 • Peter Balík
 • Dávid Bořuta
 • Martin Buňo
 • Erika Cintulová
 • Silvester Cintula
 • Jaroslav Červinka
 • Richard Drutarovský
 • Peter Fiabáne
 • Juraj Gavenda
 • Lenka Hlaváčová
 • Dušan Ježík
 • Martin Kaššovic
 • Andrej Klapica
 • Oto Kóňa
 • Pavel Machava
 • Branislav Masarovič
 • Ivan Michna
 • Petr Milan
 • Dávid Nagy
 • Renáta Ocilková
 • Michal Ondruška
 • Daniel Rabina
 • Ján Šácha
 • Richard Ščepko
 • Jaroslav Slášťan
 • Rastislav Tešovič
 • Martin Trúchlik
 • Martin Vojtašovič

Lektori: Pilot 2016

Mikuláš Dzurinda

V súčasnosti je p. Dzurinda prezidentom európskeho think tanku Wilfried Martens Centre for European Studies a pôsobí aj ako poradca ukrajinského prezidenta Petra Porošenka.Hovoril o období, kedy bol p. Dzurinda vo funkcii, ale aj o súčasnej situácii a vyhliadkach do budúcna. Pán Dzurinda zdôraznil, že správny politik musí mať víziu, s ktorou do politiky vstupuje, mal by počúvať svojich oponentov a nezatvárať dvere pred kompromismi, vedieť si uznať chybu, no hlavne musí mať odvahu a presvedčenie, že svojím konaním zlepší svoje mesto, kraj, alebo krajinu a pomôže tak ľuďom. V súvislosti s narastajúcim populizmom nielen na Slovensku ale i svete poznamenal, že je pravda, že niektoré reformy môžu v krátkodobom horizonte pôsobiť nepopulárne, čo môže politika vo funkcii stáť v nasledujúcich voľbách mandát. Lenže ak budú tieto reformy zároveň z dlhodobého hľadiska prospešné, a človeku sa za ten čas podarilo posunúť krajinu vpred, vynaložené úsilie stálo za to.

Lívia Vašáková

Lívia Vašáková zo zastúpenia Európskej komisie na Slovensku účastníkom osvetlila fungovanie a zloženie orgánov EÚ, legislatívny proces, priority únie, či princípy regulácie. Hovorilo sa aj rôznych možnostiach zlepšenia informovanosti v spojitosti s EÚ, keďže práve strohé alebo prekrútené správy z Bruselu, pokrivené populistickou rétorikou, majú za následok pokles dôvery občanov voči EÚ a jej inštitúciám.

Martin Lengyel

Spolu s Martinom Urmaničom prišli s dôležitou tematikou stratégie volebných kampaní. Nenechali sa zastaviť pokročilejšou hodinou a ich zohratosť, dynamika, mnohoročné skúsenosti a úspešné, ale aj neúspešné príklady z praxe rozprúdili vášnivú debatu. Sústredili sa hlavne na prípravu kampane pred jej samotným začiatkom, a jej priebežné plánovanie a manažovanie.

Martin Urmanič

Spolu s Martinom Lengyelom prišli s dôležitou tematikou stratégie volebných kampaní. Nenechali sa zastaviť pokročilejšou hodinou a ich zohratosť, dynamika, mnohoročné skúsenosti a úspešné, ale aj neúspešné príklady z praxe rozprúdili vášnivú debatu. Sústredili sa hlavne na prípravu kampane pred jej samotným začiatkom, a jej priebežné plánovanie a manažovanie.

Viktor Nižňanský

Viktor Nižňanský sa už od 90-tych rokov venuje oblasti municipálnej a komunálnej politiky. Reálne prípadové štúdie, skutočné dáta a praktické rady sa opäť raz ukázali ako rovnocenný súper teoretických znalostí, hlavne pokiaľ ide o špecifiká decentralizácie, ktorou sa p. Nižňanský zaoberá.

Seesame v zložení Adriana Čatlošová a Michaela Benedigová

Seesame s účastníkmi rozoberali komunikáciu s médiami, ktorá sa môže na prvý pohľad zdať jednoduchá, ale tiež tam existujú pravidlá, ktorými je lepšie sa riadiť, aby sa predišlo problémom, prípadne aby sa z problémov dalo elegantne dostať. Počas workshopu si účastníci vyskúšali tlačovú konferenciu z pohľadu samosprávy, aktivistov, aj novinárov a na vlastnej koži si tak (niektorí po prvýkrát) vyskúšali argumentáciu v takejto situácii.

Radovan Ďurana

Radovan Ďurana (INESS) s jeho dlhoročným projektom Cena štátu, ktorého hlavným cieľom je objasniť fungovanie, rozdelenie a proporcie verejných financií. Vyvracanie najrôznejších hlboko zakorenených mýtov a vysvetlenie, kam vlastne putujú dane a odvody, sú zároveň zdrojom nejedného prekvapenia.

Juraj Karpiš

Juraj Karpiš (INESS) s témou meny a finančného systému. Autor knihy Zlé peniaze priniesol do sály ekonomický kofeín, s ktorým úspešne rozbehol mozgové závity účastníkov. Politici sa bez bánk nezaobídu, čo dnes platí aj opačne, preto situácia vo finančnom sektore by mala každého politika zaujímať. Cez workshop i pri obede sa preberali banky, hypotéky, bitcoin, a mnohé iné.

Michal Novota

Michal Novota (Restartup) sa vo svojej prednáške a workshope sa sústredil na online aspekt kampaňovania, ktorý je v dnešnej dobe neoddeliteľnou súčasťou súboja o mandáty, pričom nezabudol zdôrazniť, že online svet a sociálne médiá sú len komplementom terénnej kampane, a že voľby sa len v priestore sociálnych médií nevyhrávajú.

INESS v zložení Martin Vlachynský a Radovan Ďurana

Martin Vlachynský a Radovan Ďurana (obaja z INESS) ktorí sa venovali podnikateľskému prostrediu na Slovensku i vo svete. Okrem súčasného stavu sa debatovali aj návrhy možných reforiem, či inšpirácie zo zahraničia.Nasledoval záverečný príhovor riaditeľa Richarda Ďuranu a slávnostné odovzdanie certifikátov o úspešnom absolvovaní pilotného podujatia Politickej akadémie. Lajtmotívom uplynulých troch dní boli dve slová: odvaha a vízia. Vízia, kvôli ktorej sa do politiky oplatí ísť a odvaha čeliť prekážkam, ktoré pritom do cesty určite vstúpia.