Ročník 2019/2020

Ročník 2019/2020

Právo, súdnictvo a legislatívny proces

Mgr. Pavol Žilinčík

Člen Súdnej rady Slovenskej republiky, pôsobí na Katedre politológie FiF UK od septembra 2017. V rámci štúdia na Princetonskej univerzite, sa venoval najmä výskumu fungovania právneho štátu a justičného systému v tranzičných krajinách. Pôsobí ako vedúci odboru ochrany základných práv a slobôd v Kancelárii verejného ochrancu práv.

doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.

Je slovenská politička, bývalá vysokoškolská pedagogička a právnička. Zároveň je bývala trojnásobná ministerka spravodlivosti SR.

Mgr. et Mgr. Eva Kováčechová

Pracuje v oblasti práva a pracuje tiež na téme súdnej reformy. Poskytuje právne konzultácie a právnu pomoc, pôsobí ako lektorka na vzdelávacích podujatiach, podieľa sa na spracovaní analýz a návrhov legislatívnych zmien. Je bývalou riaditeľkou Centra právnej pomoci.

Mgr. et Mgr. Marie Stracenská

Venuje sa konzultingu a koučingu v oblasti manažérskych a líderských soft skills, najmä rozvoju komunikačných a prezentačných zručností a vystupovania. Je expertkou v oblasti komunikácie s médiami, práce s textom, PR a marketingu. Prácu v médiách začala v Slovenskom rozhlase, prešla televíziami TA3, STV a Markíza. V súčasnosti pôsobí okrem iného aj ako PR manažérka strany Sloboda a Solidarita.

Praktické zručnosti v politike II. a komunálna politika

Mgr. Sylvia Ondrisová, PhD., Dipl.PW

Od r. 2003 pracuje ako psychoterapeutka v súkromnej praxi. Lektorskej činnosti sa venuje 19 rokov. Spolupracuje s tréningovými firmami v oblasti biznis školení, a tiež s mimovládnymi organizáciami a školami v oblasti líderstva, práce s mocou i tém menšín.

Ing. Viktor Nižňanský, PhD.

Autor reformy verejnej správy, bývalý splnomocnenec vlády SR a v súčasnosti riaditeľ Komunálneho výskumného a poradenského centra.

Ing. Lenka Balkovičová

Primátorka mesta Zvolen, znovuzvolená v roku 2018, má dlhoročnú prax v oblasti ekonómie a daňovníctva. Absolvovala ročník 2017/2018 Politickej akadémie.

Mgr. Peter Fiabáne

Primátor mesta Žilina od decembra 2018. Dlhoročný poslanec mestského zastupiteľstva v Žiline. Autor grantového systému mesta Žilina a dlhoročný člen a predseda komisie školstva, mládeže a športu. Peter Fiabáne je absolventom ročníka 2016 Politickej akadémie.

Ing. Miroslav Kollár

Od decembra 2014 primátor mesta Hlohovec. Je občiansky aktivista, viceprezident Únie miest Slovenska a bývalý redaktor. 14 rokov pôsobil v Inštitúte pre verejné otázky. Nositeľ Ceny Dominika Tatarku 2014.

Mgr. Erika Cintulová

Je starostka Kláštora pod Znievom. Starostkou sa stala ako 27-ročná s prívlastkami najmladšia a najkrajšia startostka na SR. Poslankyňa Žilinského samosprávneho kraja. Kedysi pracovala pre prestížne svetové modelingové agentúry v Európe, Ázii i v Amerike a neskôr vyštudovala právo.

Mgr. Ondrej Dostál

Sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom NRSR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 je poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Od apríla 2012 je predsedom OKS.

Verejné financie a štátna správa II.

Ing. Ivan Mikloš

Bývalý podpredseda vlády a minister financií SR, v súčasnosti poradca ukrajinského premiéra a prezident MESA10.

RNDr. Vladimír Burjan

Učiteľ a zakladateľ firmy EXAM testing, spoluautor dokumentu Učiace sa Slovensko a šéfredaktor časopisu DOBRÁ ŠKOLA. Pôsobí aj ako mentor a lektor Komenského inštitútu pre pedagógov a každoročne organizuje konferenciu Cesty k dobre škole.

Ing. Erik Baláž

Podpredseda strany SPOLU, ochranár, filmár a ekológ. Je známy z kampane My sme les. V roku 2017 získal ocenenie Biela vrana.

MUDr. Ján Hencel

Je expertom pre zdravotníctvo za KDH. Pracuje ako všeobecný lekár, je aj župným poslancom za KDH. Pochádza z Košíc, žije v Kežmarku. Pracoval v sanitke, vo vrtuľníku, v nemocnici, posledných desať rokov v ambulancii všeobecného lekára v Podolínci. Pracoval ako lekár v nemocnici v Kežmarku, kde pôsobil aj ako námestník a ako primár urgentnej medicíny. V leteckej záchrannej službe pôsobil ako lekár v ATE, Poprad. Je absolventom Politickej akadémie.

Ing. Martin Vlachynský, MSc.

Po predchádzajúcej spolupráci nastúpil do INESS ako nový člen v roku 2012. Vyštudoval na Ekonomicko-správní fakulte MU v Brne, následne absolvoval master štúdium na University of Aberdeen. Niekoľko rokov pracoval ako špecialista na web marketing a sociálne siete. Zaoberá sa hospodárskou politikou, energetikou a prírodnými zdrojmi.

Ing. Robert Chovanculiak, PhD.

Absolvent Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde absolvoval aj postgraduálne štúdium na katedre Verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja. Predchádzajúce pracovné skúsenosti má ako analytik v Národnej agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikania. Vo svojom výskume sa venuje fungovaniu verejného sektora, internetovým technológiám a školstvu. Je autorom knihy Pokrok bez povolenia.

Medzinárodné vzťahy, fungovanie EÚ a hospodárska politika

H.E. Andrew Garth

Britský veľvyslanec na Slovensku od roku 2014. Pôsobil niekoľko rokov v juhovýchodnej Ázii ako predseda politickej a ekonomickej sekcie Spojeného kráľovstva v regióne a ako vyslanec pre vedu a výskum.

RNDr. Pavol Demeš, CSc.

Pavol Demeš je seniorným členom German Marshall Fund of the United States, ako aj členom Správnej rady European Endowment for Democracy. Pôsobil ako výkonný riaditeľ Slovenskej akademickej informačnej agentúry pre tretí sektor. V minulosti pán Demeš pôsobil aj v politickej sfére, ako zahranično-politický poradca prezidenta Slovenskej republiky (1993-1997), minister medzinárodných vzťahov (1991-1992) a riaditeľ Oddelenia zahraničných vzťahov na Ministerstve školstva (1990-1991). V roku 1999 získal možnosť šesťmesačného pôsobenia na Woodrow Wilson Center vo Washingtone.

Doc. RNDr. Ladislav Miko, PhD.

Bývalý český minister životného prostredia. Od 1. januára 2018 pôsobí ako vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Vyštudoval biológiu a ekológiu na Univerzite Karlove v Prahe. Pred rokom 1989 pracoval 10 rokov v zoologickom ústave Slovenskej akadémie vied.

Mgr. Magdaléna Vášáryová

Slovenská diplomatka a politička, ktorá pôsobila ako veľvyslankyňa ČSFR v Rakúsku a veľvyslankyňa SR v Poľsku. Bola poslankyňou Národnej rady SR. Je predsedníčkou správnej rady mimovládnej organizácie VIA CULTURA, ktorú založila a taktiež je predsedníčkou Živeny – najstaršieho slovenského ženského spolku.

Mgr. Katarína Roth Neveďalová

Slovenská politička a diplomatka, europoslankyňa za SR v rokoch 2009-2014, dnes pôsobí ako poradkyňa podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho. Je feministka a ako bývalá mládežnícka líderka podporuje mládež a dobrovoľníctvo. V roku 2012 bola zvolená za viceprezidentku Strany európskych socialistov.

JUDr. Daniel Milo

Pôsobí ako Senior Research Fellow v GLOBSEC Policy Institute. Vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave a získal doktorát z trestného práva. Je expertom na hybridné hrozby, extrémizmus, paramilitatné skupiny a využívanie dezinformácii zahraničnými aktérmi. V minulosti pôsobil ako poradca v rámci Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva OBSE (OSCE-ODIHR) vo Varšave, ako koordinátor antiextrémistických politík na Úrade Ministerstva vnútra a ako špeciálny poradca na Ministerstve spravodlivosti.

Mgr. Juraj Karpiš

Je spoluzakladateľom INESS a členom od jeho vzniku. Ukončil Fakultu manažmentu UK v Bratislave so špecializáciou finančný manažment. Predtým, ako začal pôsobiť v INESS, bol zamestnaný v komerčných finančných inštitúciách v zahraničí a na Slovensku. V INESS má na starosti zdravotníctvo, monetárnu politiku a euro. V rámci dlhodobej špecializácie na fungovanie finančného systému detailne sledoval a komentoval krízové dianie, čím prispel k ekonomickému vzdelávaniu na Slovensku. Časopis .týždeň ho označil za osobnosť roka 2011. V roku 2015 vydal ekonomický besteller „Zlé peniaze – sprievodca krízou“. Je členom Klubu ekonomických analytikov

Praktické zručnosti v politike I.

Prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.

Bývalá premiérka SR, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny, a profesorka sociológie. V súčasnosti pôsobí na Paneurópskej vysokej škole a na BISLA - Bratislava International School of Liberal Arts.

Mgr. Martin Slosiarik

Mgr. Martin Slosiarik vyštudoval sociológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V agentúre FOCUS pracuje od roku 1999. Venuje sa výskumom verejnej mienky so zameraním na voličské správanie, skúmaniu rôznych aspektov premien slovenskej spoločnosti a marketingovému prieskumu. Agentúra FOCUS patrí k najstarším slovenským výskumným pracoviskám a slovenskú spoločnosť skúma už 25 rokov. V súčasnosti je riaditeľom spoločnosti.

Mgr. Ondrej Gažovič, PhD.

V rokoch 2012 – 2017 pôsobil ako diplomat na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Bratislave a na veľvyslanectve SR v Berlíne. Venuje sa výučbe kritického myslenia, prednášal na viacerých univerzitách na Slovensku a v Česku, Slovenskej akadémii vied, Sokratovom inštitúte, Komenského inštitúte a Diplomatickej akadémii.

Mgr. Zuzana Wienk

Občianska aktivistka, programová riaditeľka a spoluzakladateľka občianskeho združenia Aliancie Fair-play. Od mája 2016 je členkou Riadiaceho výboru Partnerstva pre otvorené vládnutie, a je tiež spoluautorkou výzvy Chceme veriť.

doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.

Pôsobí na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Venuje sa aj problematike sporenia a dôchodkovému systému. Pracoval ako finančný expert Európskej komisie.

Mgr. Peter Spáč, Ph.D.

Politológ, momentálne učí na Masarykovej univerzite v Brne. Zaoberá sa volebnými a straníckymi systémami, špecializuje sa na slovenskú politiku.

Mgr. et Mgr. Marie Stracenská

Venuje sa konzultingu a koučingu v oblasti manažérskych a líderských soft skills, najmä rozvoju komunikačných a prezentačných zručností a vystupovania. Je expertkou v oblasti komunikácie s médiami, práce s textom, PR a marketingu. Prácu v médiách začala v Slovenskom rozhlase, prešla televíziami TA3, STV a Markíza. V súčasnosti pôsobí okrem iného aj ako PR manažérka strany Sloboda a Solidarita.

Verejné financie a štátna správa I.

Mgr. Radovan Ďurana

Spoluzakladateľ a analytik INESS od roku 2006. Po ukončení Fakulty manažmentu UK v Bratislave so špecializáciou finančný manažment pracoval v komerčnej banke v zahraničí ako analytik. Oblasťou jeho záujmu sú verejné financie, sociálny systém a dôchodkový systém. Už niekoľko rokov vedie vzdelávací projekt Cena štátu.

Mgr. Mária Machajdíková

Je koordinátorka projektu Podpory deinštitucionalizácie v Nadácii SOCIA. Nadácia ovplyvňuje prostredníctvom vlastných aktivít a finančnej podpory zmeny sociálneho systému v prospech ohrozených sociálnych skupín obyvateľstva.

Mgr. et Mgr. Marek Machata.

Laureát Krištáľového krídla za filantropiu. 17 rokov sa venuje pomoci zdravotne a sociálne znevýhodnením, prezident AOZPO SR. Profesiou psychológ. Od roku 2017 aktívny v politike. Je poslancom Bratislavského samosprávneho kraja, mestskej časti Ružinov a poradcom starostky Starého Mesta. Člen Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie a ďalších expertných skupín. Absolvent Politickej akadémie 2017/2018.

plk. Mgr. Branislav Diďák

Súdny znalec, bývalý riaditeľ OKaH Prezídia policajného zboru SR. Pôsobil v štátnej službe 26 rokov a rozhodol sa, že je čas pokúsiť sa o pozitívne zmeny. Spolu s tímom odborníkov pracuje na reformnom pláne policajného zboru SR, pod názvom iniciatívy "Za lepšiu políciu". Absolvent Politickej akadémie 2017/2018.

MUDr. Marián Faktor

Lekár, bývalý generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne, pôsobil tiež ako riaditeľ krajskej pobočky poisťovne Dôvera, neskôr ako konzultant. Pracoval aj na Ministerstve zdravotníctva.

Ing. Martin Vlachynský, MSc.

Analytik INESS od roku 2012. Vyštudoval na Ekonomicko-správní fakulte MU v Brne, následne absolvoval master štúdium na University of Aberdeen. Niekoľko rokov pracoval ako špecialista na web marketing a sociálne siete. Zaoberá sa hospodárskou politikou, zdravotníctvom, energetikou a prírodnými zdrojmi. Je autorom indexu "Zdravie za peniaze".

RNDr. Karol Galek, MSc.

Vyštudoval inžiniersku geológiu a hydrogeológiu. Neskôr si vo Viedni doplnil vzdelanie v odbore obnoviteľných zdrojov energií. Spolu s manželkou a ďalšími dvoma firmami založili Slovenskú asociáciu fotovoltického priemyslu /SAPI/. Stal sa jedným zo zakladateľov strany SaS a jej tímlídrom pre energetiku. Hoci zbieral skúsenosti aj v súkromnej sfére ako business analytik, konateľ firmy, či hlavný radca MZSR, politika napokon vyhrala. Stal sa poslancom NR SR. Angažuje sa za dobrú legislatívu v oblasti energetiky, proti vysokým cenám energií a je členom Výboru pre hospodárske záležitosti.

Politické kampane a mediálna komunikácia

Mgr. Michaela Benedigová, MBA, PhD.

Riaditeľka najväčšej slovenskej PR agentúry Seesame. Špecializuje sa na programy riadenia reputácie, issue management a krízovú komunikáciu.

Mgr. Adriana Čatlošová

Strategist & partner v PR agentúre Seesame. Má vzťah k prieskumom a dátam, čo využíva najmä v sektore energetiky. Jej srdcovou záležitosťou je tiež územný rozvoj, pričom je presvedčená, že otvorená komunikácia a dialóg s verejnosťou sú najlepšou cestou k prijatiu veľkých developerských projektov do života mesta a jeho obyvateľov.

Braňo Závodský

Zástupca šéfa spravodajstva rádia Expres. Stál pri zrode TA3, neskôr pôsobil v Slovenskej televízii v O 5 minút 12. V súčasnosti ho môžete počuť v pravidelnej relácii rádia Expres, kde spovedá hlavne politikov.

Mgr. Anna Dvořáková

Venuje sa politickému marketingu, tvorbe obsahu a nastavovaniu PR stratégie. Vyštudovala politológiu na Univerzite Komenského

Mgr. Michal Novota

Venuje sa konzultingu a koučingu v oblasti reštartu a rozvoja značiek, PR stratégií, komunikačných, manažérskych a líderských zručností v spoločnosti Restartup, a okrem iného publikuje aj v týždenníku .týždeň.

Mgr. et Mgr. Marie Stracenská

Venuje sa konzultingu a koučingu v oblasti manažérskych a líderských soft skills, najmä rozvoju komunikačných a prezentačných zručností a vystupovania. Je expertkou v oblasti komunikácie s médiami, práce s textom, PR a marketingu. Prácu v médiách začala v Slovenskom rozhlase, prešla televíziami TA3, STV a Markíza. V súčasnosti pôsobí okrem iného aj ako PR manažérka strany Sloboda a Solidarita.

Michal Hlaváč

Poradca a stratég volebných kampaní, spolupracoval s Richardom Sulíkom, Andrejom Kiskom, Radoslavom Procházkom, aj Robertom Ficom. Pracoval v TASR, aktualne.sk, Plus 7 dní. Je spoluautorom blogu Vrtieť psom. V súčasnosti člen mediálneho tímu Úradu vlády SR.

Študenti tohoto ročníka

Pre zobrazenie zoznamu študentov kliknite sem

 

Lektori na Politickej akadémii 2019/2020