Aký je recept na úspešnú predvolebnú kampaň?

Aký je recept na úspešnú predvolebnú kampaň?

Autor: Monika Budzák
,19. 12. 2017 0:00

Bez kvalitnej predvolebnej kampane sa politik len veľmi ťažko dostane na vysnívanú pozíciu. Ako si  však správne nastaviť cieľ kampane? Akú stratégiu a taktiku zvoliť? Je možné vyhrať voľby len pomocou sociálnych sietí? Ako predať dobré myšlienky voličom? Tieto a mnohé ďalšie témy sa preberali na treťom seminári Politickej akadémie tohto ročníka.


 

Deň prvý: Restartup - Michal Novota, Jana Štulajterová a Anna Šovčíková

Prvý blok semináru otvoril tím z Restartup: Michal Novota, Jana Štulajterová a Anna Šovčíková. Na úvod zadali účastníkom 30 sekundové predstavenie, tzv. „elevator pitch“ v ktorom sa mali predstaviť a predovšetkým zaujať. Ostatné aktivity svojou interaktívnosťou nezaostávali a účastníci v skupinách pracovali na spoločných úlohách.  Ďalšou aktivitou bolo definovanie cieľa, stratégie a taktiky volebnej kampane. Novota upozornil, že cieľ kampane musí byt určený jasne a realisticky. Môže ísť napríklad o počet potrebných hlasov pre získanie mandátu, od čoho sa následne odvíja počet oslovených ľudí, a pod. Tento hlavný cieľ kampane by sme mali mať na mysli po celý čas jej realizácie.

Diskutovalo sa tiež o kontaktných kampaniach a ich výhodách. Pri tomto type kampane spomeňme napríklad senzorický zážitok, ktorý môžeme pomocou osobného kontaktu potenciálnemu voličovi sprostredkovať: či už ide o vôňu kávy alebo povestnej kapustnice. Dá sa tiež využiť rozdávanie reklamných či iných predmetov, ale tu treba dať pozor, aby sa tieto zároveň spájali s identitou politika. Podľa tímu z Restartup sú sociálne siete dobrým doplnkom k volebnej kampani, avšak politickí kandidáti by sa nemali zameriavať len na ne. Hlavne pre politických nováčikov je stavanie kampane len na sociálnych sieťach nevýhodou a vyhrať pomocou takejto kampane voľby je nemožné. 

Ďalšou úlohou účastníkov bolo zhodnotiť modelových kandidátov. Prostredníctvom videa sa zoznámili s niekoľkými kandidátmi a zhodnotili ich silné a slabé stránky, potenciálne hrozby a príležitosti v ich kampaniach (tzv. SWOT analýza). Následne získali podrobnejšie  informácie k profilom jednotlivých kandidátov a mali vyhodnotiť šancu na úspech vybraného jednotlivca vo vzťahu k ostatným kandidátom. 

Deň druhý: Karel Křivan, Branislav Masarovič

Druhý deň tretieho semináru Politickej akadémie otvoril lektor z Českej republiky, Karel Křivan, mediálny a komunikačný konzultant. Svoju prednášku venoval médiám a mediálnej komunikácii počas volebnej kampane. Dnešné nové médiá sú podľa neho mimoriadne mienkotvorné a silné. Ako príklad spomenul kampaň #metoo, ktorou sa otvorila debata o sexuálnom obťažovaní žien. Pri svojej prednáške taktiež hovoril o sociálnych sieťach a o tom, že žiadna kampaň sa nedá vyhrať čisto len s dôrazom na online komunikáciu, ale musí byť spojená s osobným kontaktom. Načrtol aj úlohu bulváru pri volebných kampaniach a dôležitosť správnej komunikácie s novinármi. 

Ďalšie dva bloky viedol Branislav Masarovič, ktorý sa dlhodobo zaoberá marketingom a politickými kampaňami. Vo voľbách do VÚC 2017 viedol volebnú kampaň terajšieho predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu. Vo svojich blokoch opisoval najskôr teoretický rámec fungovania kampaní, neskôr priame a praktické skúseností z volebnej kampane Juraja Drobu. Na úvod prednášky uviedol dôležitý fakt pri tvorbe kampane – univerzálny recept pre úspešnú kampaň neexistuje. Každý kandidát je iný, kampane sú navyše veľmi závislé od času či iných detailov, preto nie je možné zvoliť vždy rovnaký postup.  Okrem manažéra kampane popísal aj celý rad iných pozícií v tíme politického kandidáta, ako je napríklad hovorca politickej strany, ktorý má na starosti komunikáciu s novinármi a zisťuje od nich vopred aké otázky budú klásť. Ďalším nemenej dôležitým človekom v tíme politika je tzv. „kreatívec“, ktorý ma na starosti vymýšľanie komunikačných stratégií, zavádza vizuálne prvky do kampane, ako napríklad určité druhy módnych doplnkov a pod. Ďalšími členmi tímu sú grafik, manažér výjazdu, právnik, či účtovník. 

V druhej časti sa Masarovič venoval bližšie volebnej kampani Juraja Drobu. Účastníkom ukázal niekoľko mediálnych vystúpení a vysvetlil postup pri ich ďalšom spracovaní. Opísal, ako prebiehala komunikácia s ostatnými členmi volebného tímu, s členmi strany a podporovateľmi.  

 

Deň tretí: Peter Markovič, Michal Hlaváč

Piatkový deň na treťom seminári Politickej akadémie otvoril Peter Markovič z Centra pre otvorenú politiku. V minulosti pôsobil ako člen kampaňového tímu Milana Kňažka a to pri prezidentskej, ako aj primátorskej kampani. Vo svojich blokoch vychádzal z praktických kampaňových skúsenosti, opísal jednotlivé kroky, problémy, s ktorými sa bolo treba popasovať, aj kampaňové súboje. Markovič predstavil motív Kňažkovej prezidentskej kampane aj s ukážkami reklamných materiálov, billboardov, či videí. Vyzdvihol prvky, v ktorých mal kandidát výhodu a opísal, ako s nimi v kampani pracovali. V druhej časti sa zameral na primátorskú kampaň, kde popísal rozdiel oproti prezidentskej, definovanie cieľov a opäť ukázal niekoľko príkladov z praxe. 

Druhým piatkovým lektorom bol Michal Hlaváč, ktorý pôsobí ako poradca a stratég vo volebných kampaniach a je aj členom mediálneho tímu predsedu vlády Roberta Fica. Hovoril o svojich mediálnych skúsenostiach a chybách, ktorým by sa mali politici v komunikácii vyvarovať. Podľa Hlaváča by si mal politik jasne definovať svoje „ihrisko“, čiže ak sa nejaká téma vymyká z jeho kompetencie, mal by sa jej vyhýbať. Na druhej strane, v každej kampani by mal mať politik svoju nosnú tému, avšak na všetky ostatné témy by mal mať utvorený aspoň názor, keď nie expertízu. Posolstvo nosnej témy by pritom malo byť opakované pri každej príležitosti medializácie. Sekundárne spracovanie mediálnych výstupov označil za ďalší dôležitý krok pri šírení mena. Upozornil aj na časový aspekt kampane – sviatky či prázdniny bývajú kritické, keďže mediálny zásah voličov nie je veľmi efektívny,  a posolstvo kandidátov sa dostáva do úzadia. 

Posledný blok piatkového dňa bol venovaný projektom a kampaniam vo VÚC. Účastníci prezentovali svoje projektové plány a pokroky. Potom dostali priestor tí účastníci, ktorí kandidovali za poslancov do VÚC. S kolegami sa podelili o skúsenosti s tým, čo zapôsobilo na voličov, a čo, naopak, nemalo taký úspech.  Po troch dňoch plných workshopov a prednášok sme úspešne ukončili tento tretí seminár Politickej akadémie 2017/2018 spoločnou večerou.

Zdielajte článok so svojimi priateľmi:

Share Tweet LinkedIn

Pokračujte v čítaní