Od IT k politike: absolvent Jozef Kurilla o politike a akadémii

Od IT k politike: absolvent Jozef Kurilla o politike a akadémii

Autor: Adriána Valášková
,14. 9. 2020 14:34

Na Politickej akadémii dbáme veľmi nielen na teoretickú, ale aj na praktickú časť vzdelávania. Každý z účastníkov má za úlohu pripraviť svoj vlastný projekt. V nasledujúcom rozhovore s našim absolventom Jozefom Kurillom, sa dočítate, ako sa mu darilo prostredníctvom projektu prepojiť senior centrum a materskú školu.


Čo priviedlo človeka, ktorý pracuje v súkromnom sektore ako programátor v automatizácii, zaujímať sa o veci verejné?

Myslím, že značný vplyv na to, o čo sa človek v živote bude zaujímať, má hlavne v detstve jeho rodina a okolie. A keďže sa u nás doma vždy živo diskutovalo, podnetov bolo dostatok. Počas školy som mal šťastie na priateľov, ktorých tiež  zaujímalo, čo sa deje za oknami triedy a tak vyvolať polemiku o politike aj na biológii nebol problém. Momentálne je môj záujem o veci verejné len jednoduchým uvedomením si odpovede na otázku, aké dôsledky môže mať fakt, že sa o seba navzájom prestaneme zaujímať.

V rámci svojho projektu na Politickej akadémii si sa snažil o medzigeneračné prepojenie senior centra s materskou škôlkou. Čo ťa motivovalo k takémuto projektu?

Inšpirovala ma reportáž zo Škandinávie, v ktorej bola opísaná výstavba spoločného komplexu domu sociálnych služieb a materskej školy. Idea takéhoto prepojenia je samozrejme aplikovateľná a myslím, že aj potrebná v našom prostredí. Keďže momentálne nie je problém vycestovať za prácou alebo usadiť sa prakticky kdekoľvek, často sa stáva, že starí rodičia ostanú bez osobného kontaktu s ich vnúčatami. Taktiež deti, ktoré nemajú možnosť stretávať pravidelne svojich starých rodičov, ostávajú bez kontaktu so staršou generáciou. Keďže v mestskej časti, kde momentálne bývam, je vysoký počet seniorov, takúto aktivitu som pokladal pre obe strany za zmysluplnú. 

Okrem toho, že vidíš zmysel v prepájaní rôznych generácií, pomohol ti tento projekt aj osobnostne?

Určite áno. Počas komunikácie s mestskou časťou som sa dozvedel o širokom spektre služieb - nielen sociálnych - ktoré samospráva občanom zabezpečuje a to aj napriek  zložitým podmienkam. Pochopil som však aj to, že aj pri jednoduchých projektoch je samotná realizácia zložitejšia, ako by sa na prvý pohľad zdalo. S takýmito projektmi samozrejme musí súhlasiť zriaďovateľ a so súhlasom na seba berie aj nemalú zodpovednosť. Po čase som tiež zistil, že vo viacerých mestských častiach už podobné medzigeneračné projekty cez dobrovoľnícke centrá fungujú.

Pomohla ti Politická akadémia pri realizácii tohto nápadu? Ako?

Politická akadémia bola vlastne iniciátorom tohto nápadu, keďže bez vás by som sa tejto aktivite asi nezačal venovať. Mentoring a rady ako postupovať a komunikovať boli veľmi nápomocné. Skvelou súčasťou akadémie sú takéto reálne projekty, pri ktorých človek zistí rozdiel medzi prvotnou predstavou a úskaliami, ktoré prináša realita, keď chcete niečo naozaj dokázať.  

Na Slovensku je veľký priestor na zlepšovanie štátnych služieb, či už v školstve, zdravotníctve alebo aj v IT službách. Čo je podľa teba najpálčivejší problém štátnej správy na Slovensku?

Keďže nepracujem vo verejných službách, môj pohľad môže byť značne skreslený, ale myslím si, že okrem všeobecného podfinancovania je problémom chýbajúca konkurencia, alebo možno lepšie povedané, schopnosť systému zlepšovať sa zvnútra. S tým je samozrejme spojená možnosť/nemožnosť kariérneho a odborného rastu a stúpajúceho finančného ohodnotenia. Ak sa nepodarí zvýšiť popularitu štátnej služby aj medzi mladými ľuďmi, ťažko môžeme očakávať, že budú sami od seba ponúkať nápady a odhodlanie ako ju zlepšiť.   

Ako by si hodnotil štúdium na akadémii? Čo si si z neho odniesol a čo by mohlo byť užitočné pre potenciálnych záujemcov?

Štúdium hodnotím veľmi kladne. Okrem odborných prednášok a rozšírenia obzorov v mnohých sférach pôsobenia politiky som stretol úžasných ľudí, ktorých som mohol bližšie spoznať, spriateliť sa s nimi, zaujímavo diskutovať a inšpirovať sa. Ak človek vidí ľudí, ktorí pre iných robia násobne viac, než on sám, otvorí mu to oči. Z odbornej stránky získa veľa informácií, kontaktov a možností, kde sa dovzdelať, čomu sa prípadne venovať, v čom sa zlepšiť. Taktiež získa veľa realistických pohľadov na fungovanie ministerstiev, samospráv, tvorbu pravidiel a zákonov, často prezentovaných ľuďmi, ktorí ich tvorili osobne. Preto program vrelo odporúčam.      

Jozef Kurilla - absolvent FEI STU v Bratislave, obor kybernetika. Počas vysokej školy bol členom Študentského parlamentu, ktorý sa venuje podpore odborných i voľnočasových aktivít študentov na fakultách FEI a FIIT. Po ukončení druhého stupňa nastúpil do firmy zaoberajúcej sa systémami riadenia budov a na doktorandskom štúdium sa venoval téme energetickej optimalizácie vnútorného prostedia budov. Naďalej pôsobí v oblasti automatizácie a riadenia, no i vďaka Politickej akadémii sa zaujíma aj o sociálne témy v spoločnosti.

Zdielajte článok so svojimi priateľmi:

Share Tweet LinkedIn

Pokračujte v čítaní