Vzdelávanie pre politikov - Naozaj máme domáce úlohy pre dospelých?

Vzdelávanie pre politikov - Naozaj máme domáce úlohy pre dospelých?

Autor: Veronika Fajbíková
,10. 5. 2019 18:49
Súčasťou vzdelávania pre politikov na akadémií je vedenie jednotlivých účastníkov k uplatneniu nových vedomostí.

Ako prebieha vzdelávanie pre politikov v Politickej akadémií?

Akousi skúškou toho, ako jednotlivé témy uchopia a využijú, sú projekty, ktorými štúdium na Politickej akadémií vyvrcholí. Pri konkrétnej práci si účastníci vyskúšajú viacero postupov, ktorých teoretické základy si počas štúdia vyskúšali.

Hoci sa to z začiatku mnohým zdá ako otravná povinná domáca úloha, časom zistia opak. Počas uskutočňovania svojich projektov majú účastníci možnosť mentoringu a vedenia. Projekty sú príležitosťou, ako urobiť niečo hmatateľné pre svoj rozvoj. Projekty sa týkajú ich politickej kariéry, prípadne zlepšovania toho, ako fungujú veci verejné. Praktické skúsenosti považujeme za dôležitú súčasť, ktorá v politike chýba.

 


Monika Kočiová, absolventka 2017/2018:

 

"Cieľom môjho projektu bolo vytvorenie systému dobrovoľnej registrácie do databázy podnikateľských (a iných) subjektov v Košickom regióne, ktorá by slúžila nielen samotným podnikateľom ale aj zahraničným investorom a potenciálnym partnerom z oblasti školstva, vedy a výskumu, ktoré na Slovensku, resp. vo východoslovenskom regióne hľadajú partnerov. Databáza má potenciál prispieť aj k zefektívneniu systému duálneho školstva, v rámci ktorého by sprehľadnila tzv. matchmaking s partnermi, ktorý by sa do tohto vzdelávacieho procesu mohli prihliadajúc na jednotlivé učebné odbory zaradiť.“


 

Projekty nelimitujeme „veľkosťou“, počtom zapojených ľudí alebo počtom tých, pre ktorých budú užitočné. Sú príležitosťou na zmenu, aby po školeniach ostala konkrétna stopa, skutočná vykonaná práca a viditeľný prínos.

Dôležitá je práca so skutočnými ľuďmi a pre skutočných ľudí. Aj realizátor a aj ten, ktorému projekty pomôžu, z toho budú profitovať.

 


Branislav Delinčák, absolvent 2018/2019 o projekte technických škôlok

 

Som strašne rád, že som do tohto išiel. Pre všetky dôvody, ktoré som uviedol na začiatku, ako aj pre ten najvyšší a najsilnejší – že je to správny a dobrý projekt a keby mi aj nikdy nepriniesol ani len politickú čiarku a nikto by nevedel, že za tým stojím, stále budem veľmi pyšný, že som mal možnosť na takomto niečom robiť. Za to patrí veľká vďaka Politickej akadémii. Ste úžasný projekt a som strašne vďačný,  za všetko, čo ste ma naučili. Otvorili ste mi oči, ukázali ste mi, že sa oplatí pracovať na zlepšení sveta, kde žijeme, a že dobrých ľudí je stále veľmi veľa. Tento projekt vznikol najmä vďaka vám a ja vám chcem poďakovať, že ste ma k nemu naštartovali a boli ste mi oporou pri jeho napĺňaní. Ďakujem.“


 

Vďaka projektom si účastníci môžu vyskúšať aj polohy, ktoré doteraz vo svojej práci možno nemali možnosť – či už manažérske (plánovanie, deľba rolí, uvedomenie si zodpovednosti, práca v časových limitoch, vystupovanie, práca s krízovým scenárom, schopnosť vyhodnocovať, pomenovanie úskalí a silných stránok, ...) alebo komunikačné (prezentovanie, mediálne výstupy).

 


Katarína Marton, absolventka 2017/2018:
 

Ako projekt som si zvolila tvorbu osobnej web stránky na podporu osobnej značky. Myšlienku, ktorú mám rozpracovanú v hlave niekoľko rokov mi práve Politická akadémia pomohla stvárniť do hmoty. Za čo som nesmierne vďačná. Silnou stránkou realizácie mojej pradávnej myšlienky je, že konzultovanie projektu s tým najkvalitnejším odborníkom, ktorého nám Politická akadémia k tomu mohla poskytnúť. To je pre mňa garantom kvality výsledku. Cieľom projektu je povedať verejnosti môj osobný príbeh. Predstaviť svetu moju osobnú značku. Zadefinovať kto som a ukázať moju životnú cestu. Vytvoriť brand, ktorý pritiahne pozornosť ľudí a príležitosti. Prostredníctvom vlastných príbehov a emócie vytvoriť silnú osobnú značku.“


 

Aké iné projekty sa počas akadémie realizovali?

Ďalšie projekty, ktoré boli realizované v rámci Politickej akadémie:

  • osvetová kampaň na zvýšenie účasti vo voľbách do EP
  • sprievodca sociálnymi službami pre seniorov
  • prepojenie materskej školy s domovom dôchodcov
  • predvolebný prieskum verejnej mienky
  • príprava legislatívneho návrhu resp. novely zákona, zaoberajúcej sa osvojením (adopciou) detí
  • vlastná predvolebná kampaň
  • vznik občianskeho združenia pre prácu s mládežou

 

Počas práce na projektoch účastníci okrem užitočných kontaktov získajú aj nové zručnosti, spoznajú viac sami seba, a hoci sa nie vždy všetko podarí uskutočniť podľa pôvodných plánov, takáto práca je vždy prínosom pre všetkých zúčastnených.

 


Registrácia (link) je otvorená do 30. júna 2019, no kapacita je obmedzená na 50 uchádzačov v ročníku. 

Prihláste sa ešte dnes!


 

 

Zdielajte článok so svojimi priateľmi:

Share Tweet LinkedIn

Pokračujte v čítaní